Synthos 

Akcjonariusze Synthosu zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 330,8 mln zł tj. 0,25 zł na akcję z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 czerwca. >>>> 

KGHM 

Jedna z największych polskich spółek planuje budowę fabryki ogniw fotowoltaicznych. Inwestycja ma być realizowana wspólnie z niemieckim Instytutem Fraunhofera. Trwają ustalenia dotyczące lokalizacji obiektu. >>>>  

Rovese  

Akcjonariusze Rovese zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca. >>>>  

Hawe, Whitestone Capita

Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji", podało Hawe. >>>>  

Grupa PEManagers

MCI.TechVentures 1.0, fundusz zarządzany przez grupę kapitałową Private Equity Managers (Grupa PEManagers), podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji spółki Pigu.lt , lidera w segmencie e-commerce w państwach bałtyckich. Obecnie oczekiwane są zgody odpowiednich urzędów ochrony konkurencji, podał PEManagers. >>>>  

Casus Finanse

Casus Finanse wykupił w terminie 100 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 10 mln zł i planuje nadal wykorzystywać papiery dłużne do finansowania zakupów pakietów wierzytelności. W tym roku planuje emisję kolejnej serii papierów dłużnych o wartości rzędu 30-50 mln zł, poinformował prezes Casus Finanse Sławomir Szarek. >>>>  

i2 Development 

i2 Development - deweloper mieszkaniowo-komercyjny działający głównie we Wrocławiu - może przeprowadzić ofertę publiczną i wejść na GPW w II półroczu 2015 r., jak wynika z informacji agencji ISBnews. >>>>  

Grupa GTC  

GTC GK Office Sp. z o.o. - podmiot zależny od Globe Trade Centre (GTC) - podpisała z Kazimierz Office Center Sp. z o.o. - spółką zależną funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners - ostateczną umowę sprzedaży projektu Kazimierz Office Center w Krakowie, podało GTC. Cena netto za nieruchomość oraz inne prawa i aktywa ruchome objęte umową wynosi 42 mln euro, tj. 173,96 mln zł.

Amica  

Amica chce przeprowadzić dwa przejęcia dystrybutorów sprzętu AGD w tym roku - jedno we Francji, drugie "w szeroko rozumianej Europie Zachodniej", poinformował wiceprezes ds. finansowych Wojciech Kocikowski. Akwizycje nie powinny przeszkodzić w wypłaceniu dywidendy za 2015 r. >>>>  

PZ Cormay

PZ Cormay złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu praw poboru, praw do akcji i akcji spółki serii K, podała spółka.>>>>  

PGNiG, Lotosu  

Pierwsze miesiące przerobu przez Lotos ropy naftowej pochodzącej z kopalni zarządzanej przez PGNiG potwierdzają, że jej walory to przede wszystkim niska zawartość siarki oraz duża ilość lekkich frakcji benzynowych, podała Grupa Lotos. Rafineria Lotosu w Gdańsku wzbogaciła się w tym roku o kolejne źródło dostaw ropy naftowej. To surowiec wydobywany w kopalni gazu ziemnego i ropy naftowej Lubiatów zarządzanej przez PGNiG. Wcześniej ropa do gdańskiej rafinerii trafiała rurociągiem Przyjaźń oraz drogą morską przez Naftoport. Teraz surowiec dostarczany jest również cysternami kolejowymi. Grupa Lotos poinformowała dziś, że pierwsze miesiące przerobu potwierdzają, iż walory ropy z PGNiG to przede wszystkim niska zawartość siarki oraz duża ilość lekkich frakcji benzynowych.

Budimex 

Budimex zawarł z SPX Flow Technology Poland umowę, na mocy której zbuduje halę produkcyjną w Bydgoszczy za 67,74 mln zł netto, podała spółka. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. została podpisana umowa z SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na budowę hali produkcyjnej w Bydgoszczy. Wartość umowy: 67 738 124,46 zł netto" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót przypada w dniu podpisania umowy. Termin zakończenia - 24 marca 2016 r., podano również.

ZA Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zbudują do 2019 r. nową instalację do granulacji mechanicznej kosztem 385 mln zł, podała firma. Łącznie na trzy inwestycje planowane do 2021 r. spółka wyda 2,2 mld zł. >>>>  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nie będą szukać partnera branżowego do projektu Elektrownia Puławy, prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania finansowania, poinformowali przedstawiciele spółki i firmy doradczej PwC.>>>>  

Emperia 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Stokrotkę 19 sklepów działających pod szyldem Frac, podał Urząd. >>>>  

LPP  

Akcjonariusze LPP zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. >>>>  

Grupy Lotos 

Rada nadzorcza Grupy Lotos zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa i wybrała na nie Pawła Olechnowicza, obecnego prezesa spółki, podała Grupa Lotos. >>>> 

BOŚ  

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi, podał bank. >>>>  

Solar Company  

Akcjonariusze Solar Company zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2,1 mln zł z zysku za 2014 r. lub przeznaczenie całego zysku wypracowanego w ub. roku na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 26 czerwca. >>>>  

Erbud   

Rada nadzorcza Erbudu powołała zarząd w niezmienionym składzie na trzyletnią kadencję. Funkcje członków zarządu będą pełnić Dariusz Grzeszczak i Józef Adam Zubelewicz, podała spółka. >>>>  

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 6,38 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Trakcja  

Akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. >>>>  

Dekpol 

Dekpol zdecydował o przyjęciu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w celu finansowania inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku, podała spółka. Emisja odbędzie się w 5 transzach, proponowanych wyłącznie funduszom, z którymi spółka zawarła porozumienie. >>>>  

AC SA 

Akcjonariusze AC S.A. zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 22,2 mln zł z zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy, co daje 2,30 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Enea 

Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową, dzięki której pozyska 946 mln zł na realizację wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator, podała spółka. Całkowity koszt programu szacowany jest na kwotę ok. 1 894 mln zł w latach 2015 - 2017. >>>>  

Libet  

Akcjonariusze spółki Libet zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Libet postanawia zagospodarować zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 11 876 105,20 zł przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projektach uchwał.