"Ustala się dzień dywidendy na 07.07.2015 r. (…) Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 22.07.2015 r." - podano również.

AC SA odnotowało 25,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 26,73 mln zł zysku rok wcześniej.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim.