I tak indeks Chicago PMI w maju nieoczekiwanie spadł do 46,2 pkt. wobec 52,3 pkt. w kwietniu i przy oczekiwanym odbiciu do 53 pkt. Czy to sugeruje negatywną niespodziankę w poniedziałek po południu? Mediana oczekiwań zakłada, że przemysłowy ISM odbił w maju do 52 pkt. z 51,5 pkt. Gorzej, jeżeli spadnie we wrażliwe okolice 50,0 pkt.

Wtedy spodziewane przez rynek dane okażą się gorzej, niż przeciętne. Optymiści kupujący dolara na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni raczej będą zaskoczeni tym, że gospodarka nie wykazuje w II kwartale wyraźniejszych sygnałów odbicia. Dolara przed większą przeceną może jednak uratować rosnąca niepewność wokół Grecji. Naszym zdaniem kończący się już szczyt z udziałem ministrów finansów państw grupy G-7 nic nowego w tym temacie nie wniesie, a od poniedziałku Grecy najpewniej zaczną negocjować z MFW przedłużenie o kilkanaście dni terminu spłaty czerwcowych płatności. Bankructwa kraju 5 czerwca nie będzie, ale może mieć ono miejsce 2 tygodnie później. Rynki stopniowo zaczną brać to coraz bardziej pod uwagę, czego głównym beneficjentem może okazać się dolar.
Na wykresie EUR/USD widać, że stopniowo realizowany jest scenariusz ruchu w stronę 1,1051-96, co może mieć miejsce w poniedziałek przy słabym odczycie ISM dla przemysłu. Wsparcie to okolice 1,0930.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Reklama