"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2014 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 1 724 843,74 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł na jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.

"Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374" – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PCC Exol w 2014 r. wyniósł 3,27 mln zł wobec 6,98 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.