Komisja Europejska (KE) zaproponowała, by przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu wybranym w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).
Transeuropejski szlak Rail Baltica, łączący Helsinki, Tallin, Rygę, Wilno, Warszawę i Berlin. Źródło: Ministerstwo transportu i komunikacji Łotwy / Domena Publiczna

"Z wielką przyjemnością przedstawiam dziś największy w historii UE plan inwestycyjny w dziedzinie transportu. Projekty, które wybraliśmy, będą służyć zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom dzięki modernizacji infrastruktury i usunięciu wąskich gardeł. Będą również przyczyniać się do znalezienia zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Ta bezprecedensowa inwestycja wniesie znaczny wkład w realizację programu Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Realizacja transeuropejskiej sieci transportowej mogłaby umożliwić stworzenie nawet 10 mln miejsc pracy i zwiększyć PKB Europy o 1,8 proc. do 2030 r." - powiedziała komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc, cytowana w komunikacie.

Inwestycje te pozwolą uruchomić dodatkowe środki publiczne i prywatne na łączną kwotę 28,8 mld euro. Wkład finansowy UE ma formę dotacji, w których współfinansowanie wynosi pomiędzy 20 proc. a 85 proc. w zależności od rodzaju projektu, podano również.

Reklama

Wybrane projekty zlokalizowane są przede wszystkim w głównych punktach transeuropejskiej sieci transportowej. Wśród beneficjentów znalazły się inicjatywy przewodnie, takie jak: Rail Baltica, tunel pod przełęczą Brenner, droga wodna Sekwana-Skalda, most Caland, czy też stałe połączenie Bełt Fehmarn. Mniejsze inicjatywy obejmują projekty transgraniczne między Groningen i Bremą, linię kolejową The Iron Rhine, plany rozmieszczenia instalacji LNG lub projekty w zakresie poprawy żeglowności Dunaju.

>>> Czytaj też: Państwa bałtyckie, Polska i Finlandia wspólnie zawalczą o finansowanie Rail Baltica [MAPA]

"Na ogłoszone we wrześniu 2014 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu 'Łącząc Europę' wpłynęło ponad 700 wniosków - trzy razy więcej niż przywidywano. Dzięki temu Komisja mogła wybrać projekty o najwyższej europejskiej wartości dodanej, gwarantując zrównoważony podział pod względem geograficznym, jak i pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu. W szczególności prawie 4,8 mld euro przeznaczono dla państw członkowskich kwalifikujących się do Funduszu Spójności. Oceniono również wkład projektów w inne priorytetowe działania Komisji, takie jak unia energetyczna i jednolity rynek cyfrowy" - czytamy dalej.

Proponowana decyzja finansowa musi teraz zostać formalnie przyjęta przez komitet ds. instrumentu "Łącząc Europę", którego posiedzenie odbędzie się 10 lipca 2015 r. Następnie Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przygotuje poszczególne umowy o udzielenie dotacji, a w drugiej połowie 2015 r. umowy te zostaną podpisane przez beneficjentów projektów.

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w osobnym komunikacie, że KE pozytywnie oceniła wszystkie ich wnioski złożone w konkursie CEF. Oznacza to, że PKP PLK otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych.

>>> Czytaj też: Polska - największy kolejowy plac budowy w regionie. Kto na tym zarobi?