Kraje reprezentowane na szczycie w Ufie chcą ze sobą współpracować niemal we wszystkich dziedzinach. Najbardziej są zainteresowane kontaktami gospodarczymi. Między innymi dlatego zdecydowały się na powołanie do życia instytucji finansowej pod nazwą Nowy Bank Rezerw, której kapitał wyjściowy to 50 miliardów dolarów, z perspektywą zwiększenia go w krótkim czasie do 100 miliardów dolarów.

Nowy Bank Rezerw ma być pierwszym krokiem do przebudowy międzynarodowego systemu finansowego, który - zdaniem państw BRICS - jest obecnie zdominowany przez Zachód. W podpisanej w Ufie deklaracji pięciu państw ich liderzy opowiedzieli się za stworzeniem ogólnoświatowego porozumienia, które wyeliminuje wyścig zbrojeń w kosmosie. Uzgodnili też podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z terroryzmem. Jednym z elementów przeciwdziałania terroryzmowi ma być praca nad systemem ochrony danych w internecie.