W założeniu system aukcyjny stworzy stabilne warunki dla rozwoju sektora OZE, bo projekty wybierane w systemie aukcyjnym przez 15 lat będą miały zapewnione stabilne wsparcie.

Nowy system aukcyjny zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.

Ustawa o OZE stanowi, że to prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej. Odbywają się one drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej.

Jednolita i zintegrowana platforma

URE ogłosił więc zamówienie, którego celem jest "stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE".

Jak napisano w ogłoszonym na stronach URE zamówieniu jest "pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, gdyż właściwe funkcjonowanie platformy aukcyjnej będzie miało bardzo ważki wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce począwszy od roku 2016 w perspektywie czasowej do roku 2035".

Podmiot, który wygra przetarg będzie miał trzy miesiące na realizację zamówienia.