Polska Grupa Energetyczna musiała zrezygnować z usług firmy Worley Parsons, która miała wykonać badania środowiskowo-lokalizacyjne ze względu na jej nieterminowość. Nowy przetarg zintegrowany, który ma wyłonić konsorcjum dostarczające technologię i finansowanie ma zostać rozpisany pod koniec tego roku. Spośród firm z Japonii, USA i Kanady najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą przetargu jest konsorcjum francuskich firm EdF i Arevy.

Problemem jest też brak rządowego wsparcia dla inwestycji. Polska nie może zastosować używanych w Wielkiej Brytanii kontraktów różnicowych, które PGE wskazywało jako preferowaną formę wsparcia.

Problemy w całej Europie

Nie tylko Polska ma problem z dokończeniem budowy bloków jądrowych. Brytyjczycy, mimo zastosowania wsparcia w formie kontraktów – rząd zobowiązał się kupować energię po cenie wyższej niż rynkowa – również mają problem ze znalezieniem inwestora finansowego. Trudności w zrealizowaniu podobnej inwestycji mają także Czesi.
Koszt wybudowania elektrowni atomowej o mocy 3 tys. MW to około 40-60 mld złotych.