Uniwheels

Uniwheels AG rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli, co pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych polskich fabryk o ok. 2 mln felg rocznie, podała spółka. Wartość inwestycji związana z budową nowego zakładu w Stalowej Woli wynosi ok. 87 mln euro. >>>> 

Netia 

Netia zawarła umowę przyrzeczoną, w ramach której nabyła 100% udziałów TK Telekom od Polskich Kolei Państwowych (PKP) za 221,86 mln zł, podała Netia. >>>>  

PKP Energetyka 

PKP Energetyka zakłada, że w tym roku wypracuje ok. 200 mln zł EBITDA, a nakłady inwestycyjne będą zbliżone do tych z ub.r., kiedy wyniosły ok. 490 mln zł, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Marta Towpik. >>>> 

PKP Energetyka sprzedaje 70% energii do klientów niekolejowych. W segmencie usług dla branży kolejowej firma jest przygotowana do działania na zliberalizowanym rynku i podlega warunkom rynkowym obejmującym wszystkich dostawców energii i usług energetycznych, poinformował prezes Tadeusz Skobel.

Plaza Centers 

Plaza Centers otrzymała pozwolenie na budowę centrum handlowo-rozrywkowego Timisoara Plaza na ok. 37 tys. m2 powierzchni w Timiszoarze w zachodniej Rumunii, podała spółka. Timisoara Plaza będzie zlokalizowana w pobliżu centrum miasta. Na terenie obiektu znajdzie się ok. 120 punktów handlowych, w tym zajmujący powierzchnię jednego z pięter hipermarket. Budowa centrum powinna rozpocząć się jesienią 2015 r. i zakończyć w pierwszej połowie 2017 r., podano w komunikacie. Plaza Centers podpisała także umowę zapewniającą 65% finansowania kosztów projektu z Hungarian Export-Import Bank Plc.

Erbud 

Erbud zawarł umowę z Babcock Borsig Steinmüller GmbH, na podstawie której wykona roboty budowlane, instalacyjne i drogowe przy kompleksie elektrociepłowni gazowej EDF Toruń, podała spółka. Wartość kontraktu to 41,2 mln zł. "Prace, których zleceniodawcą jest spółka Babcock Borsig Steinmüller GmbH, zostaną wykonane w terminie od lipca 2015 roku do lipca 2016 roku. Ostatecznym inwestorem jest EDF Toruń" - czytamy w komunikacie. 

Budimex 

Metrostav i Budimex złożyły najtańsze oferty w przetargu na dwa odcinki drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Elblągiem - warte odpowiednio: 1 642,44 mln zł i 1 576,39 mln zł. Łącznie oferty złożyło dziewięciu oferentów, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>>  

Oferta Budimeksu, warta 279,6 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6, Goleniów - Nowogard (S6, węzeł Goleniów Północ z węzłem - początek obwodnicy Nowogardu), podała spółka.>>>>  

Maspex Wadowice, Agros Nova

Grupa Maspex Wadowice sfinalizowała transakcję zakupu wybranych aktywów firmy Agros Nova, poinformował prezes Krzysztof Pawiński. Przejęcie obejmuje zakup dwóch zakładów produkcyjnych w Łowiczu i Wąsoszu oraz marek: Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Fruktus, Tarczyn, DrWitt. >>>> 

Wielton 

Urząd Sprawiedliwości dzielnicy Bostandyk Departamentu Sprawiedliwości miasta Ałmaty w Kazachstanie zarejestrował spółkę zależną Wielton - Wielton-Kazachstan, podała spółka. "Zarząd (...) informuje o rejestracji w dniu 20 lipca 2015 roku w Urzędzie Sprawiedliwości dzielnicy Bostandyk Departamentu Sprawiedliwości miasta Ałmaty spółki "Wielton- Kazachstan" jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej na terytorium Republiki Kazachstanu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 198 200 tenge, z czego 99% udziału w kapitale zakładowym posiada Wielton OOO z siedzibą w Moskwie, spółka zależna od emitenta, a pozostały 1% udziału posiada Wielton Logistic Sp. z o.o. (również spółka zależna od emitenta)" - czytamy w komunikacie.

IMC 

Industrial Milk Company (IMC) zmniejszyło w czasie I półrocza 2015 r. zadłużenie o 15% do 108,7 mln USD z 127,4 mln USD na koniec 2014 r., podała spółka. Do końca 2016 r. zadłużenie powinno ulec redukcji do 80 mln USD. W II połowie 2015 r. IMC planuje dalszą redukcję, tak aby osiągnąć poziom 100 mln USD na koniec 2015 r. "Zarząd spółki oczekuje, że redukcja zadłużenia pozostaje jednym z kluczowych priorytetów spółki w 2016 r. Spółka planuje zmniejszyć zadłużenie do poziomu około 80 mln USD do końca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Rafako 

Rafako przydzieliło wszystkie oferowane w ramach nowej emisji 15 331 998 akcji serii J, podała spółka. >>>>