Zysk operacyjny wyniósł 19,49 mln zł wobec 18,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,72 mln zł w I półr. 2015 r. wobec 96,81 mln zł rok wcześniej.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim.