41 procent ankietowanych było za pozostaniem w strefie euro, a 23 procent nie miało zdania ba ten temat. Na pytanie, czy uważasz, że rządząca lewicowa partia Syriza sprzeniewierzyła się przedwyborczym obietnicom, twierdząco odpowiedziało 83 procent badanych. 73 procent ankietowanych podało, że nie wierzy, by nowe porozumienie z wierzycielami poprawiło społeczno-gospodarczą sytuację Grecji.

W tym samym sondażu 32 procent badanych zadeklarowało, że w wyborach poparłoby rządzącą Syrizę, 18,6 procent Nową Demokrację, a ponad 6 procent - Potami.
Sondaż przeprowadzono na 1010 badanych.

>>> Czytaj też: Bogactwo rozleniwia Norwegów. Jakie są skutki nadmiaru pieniędzy?