UniCredit  

UniCredit rozpoczął wyłączne negocjacje z ABH Holdings (ABHH) z grupy kapitałowej Alfa Group w sprawie sprzedaży Ukrosotsbanku, podała instytucja. "UniCredit Group (UCG) i ABH Holdings z Luksemburga ogłaszają dziś, że rozpoczynają trzymiesięczne wyłączne negocjacje po podpisaniu memorandum w sprawie potencjalnej sprzedaży należącego do UCG ukraińskiego banku Ukrosotsbank w zamian za mniejszościowy udział w ABHH" – czytamy w komunikacie. Doradcami Unicredit w tym procesie są Rothschild i UniCredit Corporate & Investment Banking, podano także.

PKO BP   

PKO BP odnotował 702,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 855,55 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Wskaźnik koszty do dochodów grupy PKO BP wzrósł do 51,3% po I półroczu br. wobec 43,4% rok wcześniej, podał bank w raporcie rocznym. Dochody spadły o 5,9% r/r, zaś koszty zwiększyły się o 12,5% w I półroczu. >>>>  

Koszt ryzyka PKO BP poprawił się do 82 pkt proc. na koniec I półr. br. wobec 121 pkt proc. rok wcześniej. Odpisy z tytułu utraty wartości spadły o 22,9% r/r , podał bank w raporcie.>>>>  

PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze listy zastawne w przyszłym roku, dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. >>>>  

Echo Investment 

Echo Partners, spółka współkontrolowana przez Griffin Topco i LVS II LUX XX, nabyło w wyniku wezwania 20,62% akcji w Echo Investment i posiada obecnie 62,17% akcji spółki, podało Echo Investment. >>>>  

Quercus TFI  

Quercus TFI odnotowało 12,06 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2015 r. wobec 17,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Redan   

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w lipcu br. wyniosła 42 mln zł i była o 12% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>   

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo odnotowało 30,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 29,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pfleiderer Grajewo otrzymał od grupy instytucji finansowych potwierdzenie chęci udzielenia finansowania na kwotę ponad 200 mln zł, w związku z połączeniem z Pfleiderer GmbH, po spełnieniu pewnych warunków, podała spółka. "W związku z planowaną przez spółkę akwizycją wszystkich udziałów w Pfleiderer GmbH i innych transakcji z nią związanych (...), zarząd spółki informuje, iż spółka, Pfleiderer GmbH oraz grupa instytucji finansowych rozpoczęły negocjacje mające na celu zorganizowanie dla spółki oraz podmiotów zależnych od spółki kredytu odnawialnego w kwocie 200 mln zł" – czytamy w komunikacie. "Spółka uzyskała od grupy instytucji finansowych dokumenty potwierdzające chęć udzielenia przez nie finansowania, po spełnieniu pewnych warunków, na kwotę przewyższającą wymagane 200 mln zł" - czytamy dalej. Środki pozyskane z tego kredytu będą mogły być wykorzystane na bieżące potrzeby operacyjne oraz na częściowe zrefinansowanie zadłużenia Pfleiderer Grajewo oraz jego podmiotów zależnych, podano także.

Best  

Best rozpoczyna publiczną emisję 1.000.000 obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda skierowaną do inwestorów instytucjonalnych w ramach programu o wartości do 300 mln zł, podała spółka. >>>>   

Marie Brizard Wine & Spirits (d. Belvedere)

Marie Brizard Wine & Spirits (d. Belvedere) miała 22,7 mln euro przychodów (bez podatku akcyzowego) w I półroczu 2015, co oznacza wzrost o 4,5% r/r, podała spółka. W samym II kw. wzrost obrotów wyniósł 1,8% do 127,1 mln euro. >>>>  

KGHM 

Herbert Wirth nie wyklucza, że koncern KGHM może stać się obiektem wrogiego przejęcia. Wirth przyznaje, że spółka nie spodziewała się spadku cen miedzi poniżej 6 tys. dolarów za tonę.>>>>  

Dom Development 

Dom Development może jeszcze w tym miesiącu rozpocząć swoją nową inwestycję mieszkaniową na warszawskim Bródnie, wynika z informacji ISBnews. Teren wzdłuż ul. Głębockiej w okolicy centrum handlowego Targówek daje potencjał do realizacji 750 mieszkań. 

Grupa Tauron 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że działanie sprzedawców energii elektrycznej z grupy kapitałowej Tauron - Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE – mogło stanowić przejaw nadużycia pozycji dominującej na rynku energetycznym. Spółki zobowiązały się do zmiany zakwestionowanych praktyk, polegających m.in. żądaniu zbyt wysokiego zabezpieczenia finansowego na poczet należności i przyznaniu sobie zbyt daleko idących uprawnień do jednostronnego wypowiedzenia umowy, podał Urząd.>>>>   

Banki  

EuroRating obniżył oceny ratingowe Banku BPH, Banku Millennium, BOŚ, Banku Zachodniego WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Banku, mBanku, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Banku, podała agencja. We wszystkich 10 przypadkach perspektywa jest negatywna.>>>>  

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding otrzymał pozwolenie na realizację trzeciego etapu inwestycji Bliska Wola i rozpoczął sprzedaż 480 mieszkań w tym etapie, poinformowała spółka. W ramach trzeciego etapu kompleksu Bliska Wola powstanie jeden budynek składający się z dwóch części - głównej, zawierającej 16 kondygnacji oraz przynależnych trzech prostopadłych skrzydeł na wysokość 12 kondygnacji. Zakończenie prac planowane jest na przełomie I i II kwartału 2017 r. "Zainteresowanie lokalami z poprzednich etapów było tak ogromne, że blisko 1 000 mieszkań znalazło swoich nabywców w około rok od daty wprowadzenia inwestycji do oferty. To dla nas bardzo zadowalający wynik, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez zaufania naszych klientów. W obecnym etapie do zaoferowania mamy ok. 500 mieszkań z idealnym nasłonecznieniem od strony południowej i widokiem na Central Park. Ceny będących już w ofercie lokali rozpoczynają się od 6700 zł za m2" – powiedział członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży J.W. Construction Holding Małgorzata Ostrowska,cytowana w komunikacie.

CVC, PKP Energetyka  

CVC Capital Partners prowadzi "zaawansowane" rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w sprawie wejścia instytucji do PKP Energetyka po zakończeniu transakcji zakupu tej spółki przez CVC, wynika z informacji ISBnews. >>>>  

NovoTek, Bioton 

NovoTek Pharmaceuticals – firma farmaceutyczna z Hong Kongu – podwyższyła cenę w wezwaniu na Bioton do 9,00 zł za akcję, podała spółka. Wcześniej oferował 7 zł za akcję. >>>>

PKP Cargo  

Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na dokonanie wzrostu wynagrodzeń, zaproponowanego przez zarząd, podała spółka. >>>>  

Alior Bank 

Rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie przez zarząd Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w PLN (Program Emisji) i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, w ramach tego Programu Emisji do łącznej wartości programu 2 mld zł, podała instytucja. "Obligacje będą emitowane w seriach, w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 1 sierpnia 2020 roku, maksymalny okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosi 10 lat, (…) warunki emisji każdej serii obligacji mogą zawierać postanowienia dotyczące wprowadzania do obrotu na rynku Catalyst (…)" – czytamy w komunikacie.