Jak wynika z raportu Personality type and employment status, tzw. „artyści”, a więc osoby z typem osobowości ISFP, są najbardziej narażone na bezrobocie. W tej grupie 8,1 proc. respondentów zadeklarowało, że obecnie nie posiada pracy. Może to wynikać z dużej niezależności, nieprzewidywalności i trudności w dostosowaniu się do sztywnych ram czasowych.

Duże ryzyko wystąpienia bezrobocia dotyczy również tzw. „idealistów” (INFP) i „logików” (INTP), gdzie odsetek bezrobotnych wyniósł odpowiednio 7,9 proc. i 7,7 proc. Na przeciwnym biegunie znaleźli się tzw. „dyrektorzy” (ENTJ) i „administratorzy” (ESTJ), gdzie odsetek osób pozbawionych pracy oscyluje wokół 3 proc. Ich korzystniejsza sytuacja na rynku pracy wiąże się prawdopodobnie z ich dużą wydajnością i determinacją w osiąganiu celów.

Więcej na temat rynku pracy i wynagrodzeń można znaleźć tutaj.

*Wskaźnik MBTI - wskaźnik psychologiczny służący do określenia typu osobowości. Składa się z 3 wymiarów: E-I (ekstrawersja-introwersja), N-S (poznanie-intuicja), T-F (myślenie-odczuwanie), J-P (osądzanie-obserwacja).

>>> Polecamy: Związkowcy i pracodawcy o fabryce Jaguara - zagraniczna inwestycja nie jest warta każdej ceny