Zysk operacyjny wyniósł 8,61 mln zł wobec 8,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,92 mln zł w I półr. 2015 r. wobec 41,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 6,65 mln zł wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

Reklama