"Wypracowane wyniki bardzo nas cieszą, gdyż są konsekwencją realizowanej strategii przyjętej z naszym akcjonariuszem większościowym. Pomaga nam też dobra koniunktura rynkowa, przy czym pamiętamy, że grupa jest w procesie zmian i nadal trwają prace nad zwiększeniem efektywności działania. Jednym z kluczowych zadań dla spółki jest poprawa rentowności i jej oddłużenie" - powiedział Tybura, cytowany w komunikacie.

Największy wpływ na wyniki Ciechu w I półroczu 2015 r. miał segment sodowy, którego udział w przychodach wyniósł 66% , a w EBITDA - 85%.

"Istotny wpływ na te rezultaty miały lepsze ceny sprzedaży, ceny surowców i nośników energetycznych (węgiel i gaz) oraz paliwa piecowego. Zmiany te nastąpiły w efekcie negocjacji prowadzonych przez spółkę oraz sprzyjających warunków zewnętrznych" - czytamy także w materiale.

Pozytywny efekt miał także wzrost wolumenów, dzięki oddaniu do użytku nowych mocy produkcyjnych oraz poprawie wskaźników efektywności procesowej. W porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku, rentowność EBITDA grupy wzrosła o prawie 6 pkt proc. do poziomu 21,2%.

W I poł. 2015 r. Ciech miał 138,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 658,12 mln zł w porównaniu z 1 659,03 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 351 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r.

Reklama

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.