ZUE 

ZUE odnotowało 3,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł 2015 r. wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień ZUE wynosi obecnie 950 mln zł, poinformował wiceprezes spółki Marcin Wiśniewski.>>>>  

Konsolidowana od połowy kwietnia br. działalność spółki Railway będzie miała pozytywny wpływ na wyniki grupy ZUE w skali całego roku, poinformowała członek zarządu Anna Mroczek. "Drugie półrocze powinno być podobne, jak chodzi o działalność Railway. Wpływ tej spółki na grupę w całym roku będzie pozytywny" - powiedziała Mroczek podczas konferencji prasowej.

Mirbud 

Mirbud odnotował 10,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Mirbud obecnie posiada portfel zamówień o wartości ok. 1,4 mld zł, w tym ponad 800 mln zł na 2015 r., podała spółka. Podtrzymuje plany osiągnięcia w całym bieżącym roku poziomu sprzedaży porównywalnego z ubiegłym rokiem oraz nieznacznej poprawy rentowności. "Jednocześnie grupa bierze udział w postępowaniach przetargowych i konkursowych o wartości około 7,5 mld zł, co powinno przełożyć się na wzrost backlogu na przyszłe okresy" - czytamy w komunikacie. Biorąc pod uwagę portfel zamówień całej grupy kapitałowej, zarząd spółki podtrzymuje plany osiągnięcia w całym bieżącym roku poziomu sprzedaży porównywalnego z rokiem 2014r. oraz nieznacznej poprawy rentowności, zaznaczono również.

Kernel 

Kernel Holding odnowił kredyt obrotowy z limitem 350 mln USD w konsorcjum europejskich banków, podała spółka. "Jednoroczny zabezpieczony kredyt jest wykorzystywany na finansowanie kapitału pracującego w segmencie produkcji oleju słonecznikowego na Ukrainie" - czytamy w komunikacie. 

DTP  

DTP odnotowało 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 6,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vistal  

Vistal Gdynia podpisał umowę z zagranicznym kontrahentem z branży marine dotyczącą wytworzenia przez spółkę bloków statku o szacowanej wartości 15 mln zł netto, podała spółka. "Umowa przewiduje wykonanie czterech bloków statku z tym, że realizacja dwóch z nich zostanie potwierdzona przez zamawiającego do 31 października 2015 r." - czytamy w komunikacie. 

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy odnotował 22,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

PKP Cargo

Pracownicy PKP Cargo chcą strajkować - takie są niepełne jeszcze wyniki referendum w spółce. Wynika z nich, że w poszczególnych zakładach w głosowaniu wzięło udział ponad 50 procent uprawnionych. Jest to warunek, by referendum, było ważne. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za protestem.>>>>   

Perma-Fix Medical 

Perma-Fix Medical - podmiot zależny spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku Nasdaq - będzie kontynuować plany związane z dalszym komercyjnym przeskalowaniem procesu produkcji Technetium-99m, pozyskaniem nowych partnerów strategicznych, przygotowaniem wniosków o rejestrację technologii i przeprowadzeniem pełnego procesu komercjalizacji w Europie i Ameryce Północnej, poinformował prezes Steve Belcher. "W drugim kwartale 2015 odnotowaliśmy wiele ważnych kamieni milowych. Po pierwsze, udało nam się z sukcesem przeskalować prototyp generatora do produkcji Technetium-99m (Tc-99m) w ilościach komercyjnych, przy wartości aktywności promieniotwórczej rzędu 4 kiurów, co zostało uznane za znaczące osiągnięcie w branży. Nasza technologia produkcji Tc-99m spełniła wymagania branżowe na wielu rynkach wschodzących oraz zapotrzebowanie na zdecentralizowany i stabilny łańcuch dostaw Tc-99m, a także poczyniliśmy znaczący krok w kierunku potwierdzenia wyższości naszego procesu technologicznego nad tradycyjnymi metodami stosowanymi w Europie i Ameryce Północnej. Biorąc pod uwagę obiecujące wyniki testów, wierzymy, że nasz proces technologiczny posiada potencjał, aby całkowicie zmienić łańcuch dostaw Tc-99 w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie" - powiedział Belcher, cytowany w komunikacie.

PGNiG  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełniło w 87% dostępne pojemności magazynowania gazu. Zakończenie procesu zatłaczania magazynów w ramach przygotowań do sezonu grzewczego powinno zakończyć się w październiku, podała spółka. "Łączny stan napełnienia instalacji magazynowych na dzień 25 sierpnia 2015 r. wyniósł 2,5 mld m3, z czego 836 mln m3 stanowi zapas obowiązkowy gazu ziemnego pozostający w dyspozycji właściwego ministra ds. gospodarki" - czytamy w komunikacie.

BGŻ BNP Paribas 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bogusa na stanowisko prezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, podał Urząd. >>>>  

DSS  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, podała Komisja. >>>>  

Grupa Azoty 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła 800 tys. zł kary na Norica Holding s.a.r.l. - spółkę powiązaną z rosyjskim koncernem Acron - za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji Grupy Azoty, podała Komisja. >>>>  

PBG  

PBG w upadłości układowej zawarło układ z wierzycielami o treści zgodnej z propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, podała firma. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki. >>>>  

Impexmetal, Alchemia 

Rada nadzorcza Impexmetalu zaakceptowała zamiar zwiększania udziału w kapitale zakładowym spółki Alchemia do osiągnięcia poziomu 51% kapitału zakładowego w perspektywie 3 kolejnych lat, z obecnych 20,75%, podała spółka. >>>>  

Pelion  

Pelion odnotował 4,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>