"Założeniem strategicznym zarządu Impexmetalu jest stworzenie silnej grupy kapitałowej o przychodach powyżej 4 mld zł rocznie. Realizacja tak określonego celu jest możliwa poprzez stały proces inwestowania prorozwojowego i produktowego w najbardziej perspektywicznych podmiotach grupy jak również poprzez inwestycje kapitałowe. Zarząd Impexmetal S.A., biorąc pod uwagę potencjał i podobieństwa obu grup kapitałowych, działających w sektorze hutnictwa i przetwórstwa metali oraz potrzebę koordynacji działań dotyczących rozwoju działalności handlowej i rozwoju na nowych perspektywicznych rynkach, postanowił zwiększyć posiadany pakiet akcji Alchemia S.A. w celu uzyskania pozycji dominującej w tej spółce zgodnie z powyżej przedstawioną strategią działania" - czytamy w komunikacie.

Na dzień 25 sierpnia 2015 roku spółka Impexmetal posiada 20,75% akcji spółki Alchemia S.A. (41,5 mln sztuk akcji) uprawniających do 41,5 mln głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.