Unibep chce pozyskiwać kontrakty z zakresu budowy dróg ekspresowych i autostrad, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki.

"Istotnej poprawie względem poprzedniego okresu uległ wynik oddziału drogowego Unibep S.A., osiągając dodatni wynik. Organizacyjnie i technologicznie jesteśmy już przygotowani, by pracować nad pozyskaniem kontraktów o najwyższych wymaganiach, takich jak autostrady czy drogi ekspresowe. Chcemy być obecni w tym segmencie działalności na rynku północno-wschodniej Polski" - napisał Gołąbiecki w komentarzu do wyników za I półrocze 2015 r.

Prezes przypomniał, że w lipcu bieżącego roku Unibep stał się 100-procentowym właścicielem białostockiej firmy Budrex-Kobi.

"To wysokospecjalistyczna, inżynierska spółka, która zajmuje się przede wszystkim budową mostów, przepustów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej kupno pozwoli nam na poszerzenie zakresu działalności oddziału drogowego Unibep S.A. i tym samym umożliwi kompleksową obsługę rynku drogowego" - napisał.

Segment drogowy Unibepu miał w I półroczu 2015 r. 52,04 mln zł sprzedaży zewnętrznej i 3,65 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Rok wcześniej było to odpowiednio: 45,81 mln zł i 0,63 mln zł.

Dwa tygodnie temu spółka poinformowała, że Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, za szacunkowo 69 mln zł netto.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,08 mld zł w 2014 r.