Zysk operacyjny wyniósł 4,51 mln zł wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,18 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 117,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 7,36 mln zł wobec 6,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.