Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 18,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,37 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 138,27 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2015 r. spółka miała 33,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 436,49 mln zł w porównaniu z 313 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 16,79 mln zł wobec 22,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.