"Każdorazowo decyzja o wypłacie dywidendy będzie podejmowana przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu z uwzględnieniem wielu czynników, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki pieniężne, planów rozwoju oraz z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy kredytowej" - czytamy w prospekcie.

W kolejnych latach polityka spółki zakłada wypłatę dywidendy na zasadach dozwolonych przez prawo i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy kredytowej zawartej 9 grudnia 2014 r. pomiędzy spółką a PKO Bankiem Polskim oraz wynikających z niej ograniczeń, podano także.

Zgodnie z warunkami umowy kredytów, spółka zobowiązana jest zapewnić, że w przypadku uzyskania przez grupę nadwyżki przepływu środków pieniężnych kwota stanowiąca równowartość 15% nadwyżki w każdym roku obrotowym (poczynając od roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. i bazując w tym przypadku na rocznym sprawozdaniu finansowym przygotowanym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.) zostanie zaliczona na przedterminową spłatę kredytu terminowego i linii kredytowej. Umowa kredytów przewiduje również dalsze ograniczenia co do wypłaty dywidendy.

Przychody z działalności operacyjnej AAT Holding wyniosły 79,78 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 74,52 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 8,74 mln zł wobec 7,56 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2015 r. spółka miała 4,71 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa AAT jest największym krajowym producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych, jednym z wiodących krajowych producentów i dostawców systemów telewizji dozorowej oraz jednym z kluczowych na rynku polskim dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony osób i mienia, wytwarzanych przez renomowanych producentów światowych.

Według danych PMR, w 2014 roku udział rynkowy grupy w Polsce mierzony wartości sprzedaży na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniósł 16%, co plasuje grupę na pozycji lidera.