Grupa PZU dokonała zmian w zakresie podziału odpowiedzialności według poszczególnych segmentów klientów - indywidualnych i korporacyjnych - w celu realizacji ambitnych założeń strategii PZU 3.0, poinformował prezes PZU i przewodniczący RN PZU Życie Andrzej Klesyk. Witold Jaworski obejmie funkcję prezesa PZU Życie zastępując Dariusza Krzewinę. Krzewina będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego.

"Strategia PZU 3.0 wyznacza ambitne cele dotyczące wzrostu biznesu ubezpieczeniowego w poszczególnych segmentach, kładąc silny nacisk na wysoki poziom obsługi klienta. Tworząc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwijać obszary, w których jest istotny potencjał wzrostowy. Potrzeba do tego wzmocnienia segmentów i skupienia się na poziomie zarządczym na kliencie. Dlatego postanowiliśmy w ramach całej Grupy PZU osobno przypisać zakresy odpowiedzialności dla segmentów klienta indywidualnego i korporacyjnego" – powiedział Klesyk, cytowany w komunikacie.

W związku ze zmianami rezygnację z funkcji prezesa zarządu PZU Życie złożył Dariusz Krzewina. Teraz, pozostając w zarządzie spółki życiowej i majątkowej, będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego w Grupie PZU.

"Trudny rynek klienta korporacyjnego wymaga koncentracji sił i uwagi, by sprostać wyzwaniom biznesowym. W tym obszarze nastąpi zauważalna ofensywa. Planujemy wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży, rozwój doradztwa w zarządzaniu ryzykiem oraz najwyższy poziom jakości obsługi klientów i brokerów" – powiedział Krzewina, cytowany w komunikacie.

Za ofertę produktową, politykę cenową, marketing w Grupie PZU, Link 4 oraz koordynację działań sprzedażowych pomiędzy segmentami odpowiadać będzie Witold Jaworski, który obejmie też funkcję prezesa zarządu PZU Życie.

"Chcę, byśmy pozostali liderem wyznaczającym standardy dla rynku. Do tego potrzeba jasnych i klarownych produktów i silniejszego wykorzystania nowych technologii. Kluczowe będzie przy tym stworzenie w przyszłości ekosystemu budującego lojalność oraz zwiększającego zaangażowanie klientów" – powiedział Jaworski, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.