"Strategia PZU 3.0 wyznacza ambitne cele dotyczące wzrostu biznesu ubezpieczeniowego w poszczególnych segmentach, kładąc silny nacisk na wysoki poziom obsługi klienta. Tworząc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwijać obszary, w których jest istotny potencjał wzrostowy. Potrzeba do tego wzmocnienia segmentów i skupienia się na poziomie zarządczym na kliencie. Dlatego postanowiliśmy w ramach całej Grupy PZU osobno przypisać zakresy odpowiedzialności dla segmentów klienta indywidualnego i korporacyjnego" – powiedział Klesyk, cytowany w komunikacie.

W związku ze zmianami rezygnację z funkcji prezesa zarządu PZU Życie złożył Dariusz Krzewina. Teraz, pozostając w zarządzie spółki życiowej i majątkowej, będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego w Grupie PZU.

"Trudny rynek klienta korporacyjnego wymaga koncentracji sił i uwagi, by sprostać wyzwaniom biznesowym. W tym obszarze nastąpi zauważalna ofensywa. Planujemy wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży, rozwój doradztwa w zarządzaniu ryzykiem oraz najwyższy poziom jakości obsługi klientów i brokerów" – powiedział Krzewina, cytowany w komunikacie.

Za ofertę produktową, politykę cenową, marketing w Grupie PZU, Link 4 oraz koordynację działań sprzedażowych pomiędzy segmentami odpowiadać będzie Witold Jaworski, który obejmie też funkcję prezesa zarządu PZU Życie.

"Chcę, byśmy pozostali liderem wyznaczającym standardy dla rynku. Do tego potrzeba jasnych i klarownych produktów i silniejszego wykorzystania nowych technologii. Kluczowe będzie przy tym stworzenie w przyszłości ekosystemu budującego lojalność oraz zwiększającego zaangażowanie klientów" – powiedział Jaworski, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.