"Zarząd (...) przekazuje do wiadomości, że minister skarbu państwa złożył oświadczenie informując, iż na podstawie §18 ust. 3 statutu spółki Energa SA powołał w dniu 1 października 2015 roku do rady nadzorczej spółki pana Waldemara Kamrata" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z §18 ust. 3 statutu Energi akcjonariuszowi posiadającemu największy udział w kapitale zakładowym spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania reprezentujących go członków RN.

W odrębnym komunikacie Energa poinformowała o odwołaniu Jakuba Żołyniaka z funkcji członka rady nadzorczej spółki przez ministra skarbu państwa.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Moc zainstalowana grupy wynosiła na koniec 2014 r. 1,36 GWe, z czego 41% stanowią OZE.