Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

ZE PAK

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin odwołała 2 października ze składu zarządu Katarzynę Muszkat zajmującą stanowisko prezesa oraz Annę Striżyk i Piotra Jarosza zajmujących stanowiska wiceprezesów. Członkiem zarządu przestał być także Sławomir Sykucki, który złożył rezygnację z pełnienia tego stanowiska. Jednocześnie RN powołała nowy zarząd na czele z Januszem Kaliszykiem, podała spółka. >>>>

TVN

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła z dniem 6 października br. z obrotu giełdowego akcje TVN na wniosek spółki, podała giełda. >>>>

Marvipol

Marvipol wyodrębnił z dniem 1 października br. w swojej strukturze organizacyjnej oddział, jaki zostanie utworzony na bazie majątku, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie działalności deweloperskiej, wynajmu powierzchni biurowej oraz wynajmu powierzchni magazynowej, podała spółka. >>>>

Comperia.pl

Comperia.pl zakończyła prowadzone od lipca br. negocjacje z potencjalnymi inwestorami bez rozstrzygnięcia, podała spółka. >>>>

Próchnik

Sprzedaż detaliczna Próchnika wyniosła 3,65 mln zł we wrześniu, co oznacza wzrost o 7% w skali roku, podała spółka. >>>>

AAT Holding

Akcje Suneksu AAT Holding dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 0,08% do 23,98 zł. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen oddał do użytku 7 stacji paliwowych, z czego 2 z nich to nowe lokalizacje, a pozostałych 5 to efekt inwestycji w poprawę funkcjonalności i standardów już istniejących stacji, podała spółka. >>>>

Grupa Archicom

Grupa Archicom sprzedała (umowy deweloperskie i rezerwacyjne) 178 lokali w III kw. 2015 r., czyli o 24% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r., poinformował członek zarządu spółki Tomasz Sujak. Był to najlepszy kwartał w historii Archicomu. >>>>

Inpro

Inpro sprzedało już ponad 90% domów (78 z 84) w ramach osiedla Wróbla Staw w Gdańsku Jasieniu, podała spółka. "W kwietniu br. deweloper wprowadził do sprzedaży 18 domów z ostatniego etapu inwestycji. W aktualnej ofercie pozostało już tylko 6 budynków" - czytamy w komunikacie. Inwestycja składa się łącznie z 84 domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

Kancelaria Medius

Kancelaria Medius zdecydowała o emisji od 10 000 do 50 000 obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 100,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji serii G jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

GTC

Pierwszy budynek należącego do Globe Trade Centre (GTC) kompleksu biurowego FortyOne w Belgradzie został oficjalnie otwarty, poinformował prezes Thomas Kurzmann. "Mam przyjemność ogłosić, że pomyślnie ukończyliśmy budowę pierwszego budynku kompleksu biurowego FortyOne i jednocześnie rozpoczynamy prace na placu budowy drugiego etapu projektu" - powiedział prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Vigo System

Vigo System zanotował 7,42 mln zł przychodów w III kw. br., wobec 4,75 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Budimex

Budimex podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Szczecinie na zaprojektowanie i budowę drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem). Wartość umowy wynosi 206,5 mln zł netto. >>>>

Dom Development

Dom Development, według wstępnych danych, sprzedał 640 lokali netto i przekazał 478 lokali w III kwartale br., podała spółka. "Na wynik finansowy za III kwartał 2015 r. wpływają głównie przekazania na projektach: Żoliborz Artystyczny (162 lokale), Oaza we Wrocławiu (103), Palladium (79), Wilno (54) oraz Saska (41)" - czytamy w komunikacie. W III kw. 2014 roku spółka sprzedała netto 495 mieszkań i przekazała 374 mieszkania. Wówczas na wynik finansowy spółki wpłynęły głównie przekazania w projektach: Saska (179 mieszkań), Adria (47), Derby (40) oraz Młyny Królewskie (37).

GK Gino Rossi

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 23,9 mln zł we wrześniu br. i były wyższe o 5% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po dziewięciu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 7% r/r do 189,8 mln zł. >>>>

Grupa Vantage

Grupa Vantage Development osiągnęła sprzedaż mieszkań na poziomie 112 lokali w III kwartale 2015 roku, co oznacza wzrost o 120% r/r. Jednocześnie w tym okresie zostało wydanych 165 lokali, podała spółka. "Sprzedaż lokali narastająco od początku roku 2015 do końca trzeciego kwartału wyniosła 447 lokali (w tym 133 lokale na podstawie jednorazowej transakcji z firmą FSMnW Wrocław), natomiast we wskazanym okresie wydano 210 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do okresu od początku roku 2014 do końca trzeciego kwartału roku 2014 wzrosła o 202%" - czytamy w komunikacie.

Grodno

Pierwsze notowanie akcji spółki Grodno na parkiecie głównym GPW, po przeniesieniu z NewConnect, odbędzie się 9 października 2015 r., podała spółka. >>>>

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI zawarła umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) o wartości 173,38 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Lokum Deweloper

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Lokum Deweloper, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C oraz praw do akcji serii C, podał urząd. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Navigator. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Introl

Akcjonariusze Introl zdecydowali w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty 0,22 zł dywidendy brutto na akcję, podała spółka. >>>>