"Planujemy wypłatę już za ten rok. Będzie to do 30% wyniku skonsolidowanego" - powiedział Kuźniar podczas konferencji prasowej.

W prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez KNF 5 października br., spółka zapisała, że "zgodnie z aktualnymi na datę prospektu założeniami zarządu, rekomendowana kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym grupy".

W 2014 r. zysk netto spółki w wysokości 45,71 mln zł został przeznaczony w kwocie 41,21 mln zł na kapitał zapasowy, a w kwocie 4,5 mln zł na dywidendę (na 1 akcję 0,3 zł dywidendy).

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst.