Na podwyżki zostanie przeznaczonych około 443 milionów złotych. Wszyscy komendanci służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia do 30 października uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji podwyżek dla funkcjonariuszy. W związku z wyższymi pensjami wzrosną nagrody roczne, a także fundusz nagród uznaniowych i zapomóg. MSW podkreśla, że nakłady na służby systematycznie rosną.

Przedstawiciele służb od poniedziałku protestują w miasteczku namiotowym przed Sejmem. Dziś kulminacja protestu - pikieta przed gmachem parlamentu. Funkcjonariusze domagają się podwyżek płac, które ich zdaniem są zamrożone od 2009 roku. Kolejnym postulatem jest uchwalenie ustawy modernizacyjnej służb podległych pod MSW, a także włączenie celników do resortu spraw wewnętrznych. Protestujący domagają się też zmian w przepisach emerytalnych oraz przywrócenia pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego przez 90 dni choroby.

>>> Polecamy: Mamy jednocyfrowe bezrobocie i rekordową liczbę ofert pracy. To najlepszy wynik od 7 lat