Opłatę tych rachunków przekładają nie tylko nad uregulowanie faktur za internet, czy podstawowe media, ale też rat pożyczki, czy czynszu za mieszkanie. Co miesiąc rachunki pochłaniają ponad 722 zł ze średniego domowego budżetu. Tymczasem jak wynika z danych GUS średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej to ponad 3,8 tys. zł brutto.

Wynika z tego, że rachunki wciąż stanowią znacząca część naszych dochodów.

Według badania BillBird S.A najczęściej na pokrycie stałych domowych kosztów respondenci przeznaczają od 25 do 50 proc. miesięcznych dochodów netto. Wraz z upowszechnianiem się nowych technologii zmienia się sposób wnoszenia płatności: Internet zastępuje okienko pocztowe i placówkę banku.