Natomiast ok. 78 mln zł odsetek od zaległości podatkowej mają obciążyć koszty finansowe minionego kwartału. 

"Zarząd Grupy Lotos informuje, że w dniu 14 października 2015 r. spółka złożyła do dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy (UKS), w których organ ten określił spółce wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń-grudzień 2010 r. i styczeń-grudzień 2011 r. oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł za rok 2010 i 112,5 mln zł za rok 2011" - czytamy w komunikacie. 

Według spółki, w decyzjach tych dyrektor stwierdził, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci spółki związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił spółce brak dołożenia należytej staranności w zawieraniu transakcji z tymi kontrahentami. Jednocześnie spółka co najmniej powinna była wiedzieć o tym, że te transakcje wiązały się i były konsekwencją oszustwa podatkowego popełnionego na wcześniejszym etapie obrotu, co w konsekwencji nie daje prawa do odliczenia podatku VAT, podano również.

"Spółka po analizie przedmiotowych decyzji uznała, że zarzuty przedstawione przez dyrektora UKS są w całości nieuzasadnione i w związku z tym złożyła ww odwołania" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, zarząd zdecydował, że fakt otrzymania powyższych decyzji określających zaległość podatkową zostanie uwzględniony w kwartalnym raporcie finansowym za III kwartał 2015 roku.

"Szacowany wpływ wyżej wymienionej korekty na skonsolidowany wynik operacyjny wyniesie ok. 161 mln zł. Dodatkowo wynikające z korekty odsetki od zaległości podatkowej w szacowanej kwocie ok. 78 mln zł obciążą koszty finansowe okresu" - czytamy także. 

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.