Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać 20-25 mln zł m.in. na rozwój sieci sprzedaży, rozbudowę centrum logistycznego oraz zasilenie kapitału obrotowego, poinformował prezes Jędrzej Wittchen.

Oferta obejmie także część akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, stanowiących do 10% obecnego kapitału zakładowego spółki. Obecnie kapitał Wittchen dzieli się na 16,5 mln akcji. Jej głównymi akcjonariuszami są prezes i wiceprezes zarządu: Jędrzej i Monika Wittchen, którzy pośrednio kontrolują ponad 90% akcji. Po ofercie publicznej, spółka pozostanie pod kontrolą rodziny Wittchen.

Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 15% akcji oferowanych.

Harmonogram oferty przewiduje, że 19-22 października odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych, a 19-23 października - book-building wśród inwestorów instytucjonalnych. Do 24 października zostanie opublikowana ostateczna cena i liczba akcji w ofercie. Zapisy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 26-28 października, zaś przydział akcji zaplanowano na 29 października. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW to 9 listopada br.

Funkcję koordynatora oferty oraz prowadzącego księgę popytu pełni ING Securities.

Wittchen przewiduje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 20-25 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć na następujące cele:

- 7 mln zł na inwestycje w nowe salony detaliczne oraz lifting wybranych, dotychczasowych punktów sprzedaży do końca 2017 r.;

- 1 mln zł na rozbudowę powierzchni oraz infrastruktury magazynowej w obecnie funkcjonującym centrum logistycznym;

- 6 mln zł na rozbudowę outletu na terenie centrum logistycznego oraz rozbudowę go o powierzchnię biurową;

- 1 mln zł na rozwój internetowej sprzedaży eksportowej, przede wszystkim w Niemczech;

- 5-10 mln zł na kapitał obrotowy niezbędny do dalszego rozwoju.

W zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i okoliczności wpływających na możliwość zrealizowania powyższych celów, spółka może dokonać zmiany przeznaczenia wpływów z emisji nowych akcji, w szczególności kwotę do 10 mln zł może przeznaczyć na spłatę zadłużenia. W przypadku, gdy uzyskane wpływy z oferty publicznej będą wyższe niż zakładane, spółka zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na powiększenie kapitału obrotowego, podano w komunikacie poświęconym publikacji prospektu.

"Naszym celem jest utrzymanie dominującej pozycji na polskim rynku. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez dalszą rozbudowę własnej sieci salonów detalicznych. Zgodnie z realizowaną przez nas strategią, do 2020 r. planujemy zwiększyć liczbę posiadanych przez nas punktów sprzedaży z obecnych 65 sklepów do ok. 90. Zamierzamy także rozwijać sprzedaż internetową, która jest obecnie najszybciej rosnącym kanałem sprzedaży Grupy Wittchen. Nasze plany związane z ekspansją zagraniczną będziemy realizować również w oparciu o sprzedaż internetową" - powiedział Wittchen, cytowany w komunikacie.

W 2014 r. Wittchen odnotował 27,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 130,5 mln zł przychodów.

Wittchen jest wiodącym na polskim rynku sprzedawcą luksusowych dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych.