LW Bogdanka, Enea

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka, w związku z żądaniem Enea Wytwarzanie, zwołało na 16 listopada br. nadzwyczajnie walne zgromadzenie spółki celem dokonania zmian w radzie nadzorczej i ustalenia zasad wynagrodzenia jej członków, podała spółka. ″Podjęcie uchwał w proponowanych sprawach ma na celu dostosowanie wynagradzania zasad organu nadzorczego spółki do zasad stosowanych w grupie Enea (…) oraz zmiany w składzie rady nadzorczej spółki związane z przejęciem przez Enea S.A. kontroli nad spółką″ - czytamy w piśmie Enea Wytwarzanie.

Po przejęciu większościowego pakietu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej tej spółki, poinformowała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert. >>>>  

MOL 

MOL Plc. podpisał umowę z ENI International na nabycie wszystkich akcji w ENI Hungaria, węgierskiej spółce zarządzającej siecią 183 stacji paliw pod marką Agip, podała spółka. W zakres transakcji nie wchodzi działalność związana z handlem hurtowym smarami, podano także. ″Akwizycja to kolejny ważny krok dla naszego segmentu downstream, w związku z tym, że poszerzy rynek dla naszych rafinerii, znacząco zwiększy wolumen paliwa przerabianego w naszej sieci i zapewni dalsze zwiększanie marży″ - powiedział Ferenc Horváth, odpowiedzialny za segment downstream w grupie MOL, cytowany w komunikacie.

Orange Polska 

Orange Polska odnotowało 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 140 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orange Polska zaproponuje wypłatę dywidendy w 2016 roku w wysokości 0,25 zł na akcję, uwzględniając konsekwencje finansowe opłaty za częstotliwości LTE oraz planowane dalsze inwestycje w budowę sieci światłowodowej, podał operator.>>>>  

Orange Polska ocenia, że wyniki aukcji LTE poprawiły sytuację konkurencyjną na jego korzyść i musi je uwzględnić w strategii. Plan średniookresowy zamierza przedstawić w lutym 2016 roku, poinformował prezes operatora Bruno Duthoit.>>>>  

Orange Polska przewiduje, że na koniec 2015 roku wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniesie około 1,9-2,0x, przekraczając zakładany poziom 1,5x, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.>>>>  

"Zapłata za częstotliwości spodziewana jest przed końcem 2015 roku lub na początku 2016. Na koniec 2016 pokrycie LTE ma przekroczyć 95%, narastający capex na LTE zakładany na 2016-2017 wynosi do 220 mln zł" - czytamy w prezentacji wynikowej. >>>>  

Hawe 

Hawe zawarła list intencyjny związany z pozyskaniem Central Fund of Immovables, spółki zależnej CFI Hoding, jako inwestora finansującego spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, podało Hawe. >>>>  


Empik Media & Fashion

Empik Media & Fashion (EMF), Empik Internet i cypryjska Bookzz Holdings Limited, będąca akcjonariuszem EMF, podpisały niewiążący list intencyjny na potrzeby rozpoczęcia negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia przez Bookzz lub inny podmiot z grupy kapitałowej Penta Investments akcji spółki Learning Systems Poland, podał Empik. "List intencyjny nie rodzi żadnych wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami (z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przekazanych w czasie negocjacji), a każda ze stron ma prawo do odstąpienia w każdym czasie od prowadzonych negocjacji" - czytamy w komunikacie.

Indos

Indos złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 454 060 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Dwa tygodnie temu spółka informowała, że planuje debiut na rynku NewConnect jeszcze w październiku br.

PKN Orlen   

PKN Orlen odnotował 795 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 538 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKN Orlen oczekuje wzrostu średniorocznego poziomu marży downstream w 2015 r. ze względu na sprzyjające otoczenie makro, podała spółka. >>>>  

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1 887 mln zł w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. Kwotę 1 302 mln zł przeznaczono na segment downstream, podała spółka.>>>> 

Ministerstwo Środowiska udzieliło spółce Orlen Upstream kolejnej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na projekt Miocen w środkowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, poinformował PKN Orlen. >>>> 

PKN Orlen spodziewa się pierwszej spotowej dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej na początku listopada. Spółka chce zwiększyć udział zakupów spotowych w całkowitych dostawach ropy, poinformował prezes Jacek Krawiec. >>>> 

Poczta Polska 

Poczta Polska wyemituje z początkiem przyszłego roku obligacje, podała "Rzeczpospolita". Środki z emisji obligacji mają posłużyć do finansowania strategii do 2020 r., która przewiduje 1,5 mld zł inwestycji, poinformował rzecznik Zbigniew Baranowski. >>>> 

Asseco SEE 

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 9,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) "patrzy aktywnie" na trzy tematy akwizycyjne w swojej branży, poinformował prezes Piotr Jeleński. >>>> 

Grupa Kęty 

Grupa Kęty odnotowała 65,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 62,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Grupa Kęty podtrzymała prognozę, zgodnie z którą jej zysk netto wzrośnie o 18% r/r i sięgnie 201 mln zł w 2015 r. przy przychodach na poziomie 1,96 mld zł, tj. wyższych o 8% niż w 2014 r., podała spółka. >>>>  

Kernel Holding 

Kernel Holding odnotował 106,93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (zakończonym 30 czerwca 2015) wobec 98,31 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kernel Holding rekomenduje wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję w ciągu roku finansowego kończącego się 30 czerwca 2016, podała spółka.>>>>  

Ovostar Union

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 20% r/r do 888 mln sztuk w pierwszych 9 miesiącach 2015 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł o 33% r/r do 656 mln szt. >>>>  

Grupa k2

Grupa k2 oczekuje, że bieżący rok będzie lepszy niż poprzedni. Ponadto zmieni sposób raportowania przychodów, aby przejrzyście prezentować wartość swojego portfela, poinformował prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk w rozmowie z ISBnews. Zakłada, że pod koniec listopada zaprezentuje inwestorom perspektywy na koniec roku i kierunek, w którym grupa chce zmierzać w ciągu najbliższych trzech lat. >>>>  

Wikana 

Wikana zleciła Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu wykonanie III etapu osiedla Zielone Tarasy w Rzeszowie za ok. 14,5 mln zł netto, podała spółka. "To obecnie największa inwestycja realizowana przez naszą Grupę i kolejna rozpoczęta w tym roku. Konsekwentnie zagospodarowujemy nasz bank ziemi i sukcesywnie wprowadzamy do oferty sprzedażowej mieszkania zlokalizowane w różnych miastach Polski południowo-wschodniej, proponując klientom ciekawą i zróżnicowaną ofertę" - powiedział prezes Robert Pydzik, cytowany w komunikacie. 

i2 Development 

i2 Development - deweloper, który zapowiedział niedawno publiczną emisję akcji i wejście na GPW - po niecałych 3 miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży pierwszej inwestycji mieszkaniowej w ramach Bulwaru Staromiejskiego "Lofty przy fosie" we Wrocławiu sprzedał 19 z 56 lokali, a kolejnych 8 zostało zarezerwowanych, podała spółka. "Na 5 kondygnacjach zaplanowano 56 apartamentów w stylu loftów o powierzchni od 28 do 87 m2. Wysokość stropów dochodzi nawet do 4 metrów, umożliwiając rozbudowę przestrzeni życiowej o antresole. Projekt jest otwarty - przewiduje możliwość łączenia lokali" - czytamy w komunikacie. 

Atal 

Atal wprowadził do sprzedaży 118 mieszkań oraz dwa lokale usługowe w pierwszym etapie osiedla Nowy Targówek w Warszawie, podała spółka. "Kompleks mieszkaniowy Nowy Targówek składać się będzie z dziesięciu spójnych architektonicznie budynków. Obecnie w ofercie Atal znajduje się pierwszy etap osiedla - pięciopiętrowy obiekt, który pomieści 118 mieszkań" - czytamy w komunikacie. 

CTE  

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zwołała na 17 listopada br. walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 650 tys. akcji, podała spółka. >>>>  

Ursus 

Ursus dostarczy 2400 sztuk ciągników rolniczych w formie SKD w ramach umowy o wartości 55 mln USD, podpisanej ze spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania), podał Ursus. We współpracy z tą spółką Ursus chce zaopatrywać w traktory i maszyny rolnicze całą południową Afrykę. >>>>  

Creamfinance Poland 

Creamfinance Poland - spółka udzielająca pożyczek przez internet - przedłużyła zapisy na obligacje denominowane w euro o tydzień - do 29 października br. Termin zapisów na obligacje denominowane w złotych pozostaje niezmieniony i upływa 22 października, poinformowała firma. "Nasze oferty obligacji spotkały się z zainteresowaniem inwestorów. W odpowiedzi na oczekiwania części z nich przedłużyliśmy terminy subskrypcji na obligacje denominowane w euro, aby dać więcej czasu na złożenie zapisów. Z tego względu subskrypcja emisji w euro potrwa do 29 października, a przydział planowany jest na 2 listopada" - powiedział dyrektor zarządzający Adam Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Korporacji KGL 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Korporację KGL w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B1, C oraz praw do akcji serii C, podała Komisja. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ.

Alterco 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kar administracyjnych na spółkę Alterco w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych związanych z przekazaniem KNF i do publicznej wiadomości raportów okresowych, podała Komisja. >>>> 

Tell 

Akcjonariusze Tell zdecydują o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Mabion 

Mabion wyemitował 360 tys. akcji serii po 47 zł za akcję, co oznacza wartość emisji wysokości 16,92 mln zł, podała spółka. Poza emisją akcji serii M, Mabion podpisał z głównymi akcjonariuszami spółki przedwstępne umowy objęcia 340 tys. akcji serii N po cenie emisyjnej 47 zł za jedną akcję. >>>>  

Mediacap 

Spółka Mediacap do końca października złoży wniosek o odwieszenie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenie jej prospektu emisyjnego. Grupa planuje przejść na rynek regulowany na przełomie roku, bez emitowania nowych akcji, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal 

Polimex Energetyka , spółka z grupy Polimex-Mostostal zrealizuje kontrakt na dostawę i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Wartość kontraktu wynosi około 43 mln zł netto, podała spółka.

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa trzech budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja pierwszego etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na kompleksowym wykonaniu zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami w parterze, wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Talarowej w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibep za wykonanie inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto, a termin realizacji robót wynosi 18 miesięcy począwszy od daty podpisania umowy, podano także.

Tauron, PKO BP 

Rząd przyjął wniosek ministra skarbu, dotyczący wniesienia do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka. "Rada ministrów w dniu 20 października 2015 r. przyjęła wniosek ministra skarbu państwa o wyrażenie zgody przez radę ministrów na zbycie w trybie innym niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, poprzez wniesienie do Tauron Polska Energa S.A. części należących do skarbu państwa akcji spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. stanowiących do 1,01% kapitału zakładowego, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Tauron Polska Energia S.A." - czytamy w komunikacie.