"Nasz wynik prowizyjny przez poprzednie kwartały rósł bardzo dynamicznie i jego udział w całości wyniku przekraczał 60%, podczas gdy w większości banków jest to na poziomie ponad 20%. Teraz zaczyna się powoli spłaszczać. Nasz długoterminowy cel to 120-130 mln zł miesięcznie" - powiedział Augustyniak w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że wynik ten jest dobrze zdywersyfikowany na poziomie grupy. Jego głównymi składowymi są pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi oraz świadczenie usług faktoringu.

W III kw. br. wynik prowizyjny banku wyniósł 138,8 mln zł wobec 127,7 mln zł kwartał wcześniej.

Prezes poinformował, że trzeci kwartał pokazuje powolną odbudowę wyniku odsetkowego, który wzrósł kwartalnie o ponad 34% do 98,1 mln zł.

Marża odsetkowa wzrosła o 0,8 pkt proc. kwartalnie do 3,2% na koniec III kw. W ocenie prezesa, w kolejnych kwartałach powinna utrzymać się na tym poziomie lub nawet delikatnie wzrosnąć, ale będzie to zależało głównie od decyzji RPP w sprawie stóp proc.

"Bardzo mocno popracowaliśmy nie nam marżą przychodową - bo tu już właściwie nie ma miejsca - ale nad kosztem finansowania. Zeszliśmy do poziomu poniżej 1%. Na początku roku było to 1,6%, teraz jest o połowę mniej. To jest nasze największe osiągnięcie tego kwartału, jeśli chodzi o wynik" - podkreślił Augustyniak.

Dodał, że wzrost wyniku odsetkowego jest także efektem rosnącej bazy kredytowej, powodującej wzrost osadów na rachunkach, co z kolei obniża koszt finansowania.

"Wpłatomat i cloud zadziałały. Klienci faktycznie z tego korzystają, popyt rośnie. Nasze produkty oraz fakt, że jako jedyni na rynku w takiej skali finansujemy start-upy wpłynęły w dużej mierze na to, że klienci zakładają u nas rachunki, powierzają nam swoje pieniądze" - powiedział prezes.

W III kw. br. bank pozyskał ponad 3,4 tys. nowych kredytobiorców, 3 tys. nowych klientów depozytowych oraz sprzedał 11,3 tys. rachunków. Na koniec tego roku bank chce mieć 200 tys. aktywnych rachunków.

W III kw. bank zanotował rekordową sprzedaż kredytów na poziomie 1,8 mld zł wobec 1,4 mld zł kwartał wcześniej, przy czym największy wzrost nastąpił po stronie kredytów operacyjnych i inwestycyjnych.

"Sprzedaż kredytów na poziomie 1,5 mld zł kwartalnie to jest to, do czego byśmy chcieli przyzwyczaić rynek" - powiedział prezes.

Wartość portfela kredytowego i leasingowego wzrosła od początku tego roku o ponad 16% do 11,44 mld zł na koniec września. Wskaźnik NPL wyniósł 8,8% na koniec września wobec 8,7% kwartał wcześniej.

Suma bilansowa zwiększyła się o 13% do 17,03 mld zł na koniec września.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 r.