Instytut, przy współpracy firmy FANUC Polska, opublikował raport na temat automatyzacji przemysłu.

Raport: Polska zapóźniona pod względem robotyzacji przemysłu

WIDEO