Instytut, przy współpracy firmy FANUC Polska, opublikował raport na temat automatyzacji przemysłu.