Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 3,3 zł, zaś w czwartek około godziny 10:55, za akcję spółki płacono 3,38 zł, bez zmian od ostatniego zamknięcia.

Broker szacuje, że zysk netto spółki wzrośnie w tym roku do 19 mln zł, przy wzroście przychodów do 182,1 mln zł.