"Poczekamy ten miesiąc na list KNF dotyczący możliwości wypłaty dywidendy. Zarząd będzie podejmował decyzję już pod reżimem rekomendacji dotyczącej podziału zysku za ten rok" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Prezes podkreślił, że KNF wysoko oceniła poziom i jakość kapitałów grupy, zalecając utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych.

"Dostaliśmy dodatkowy domiar kapitałowy - jeden z najniższych w sektorze i jesteśmy - nie ukrywam - zadowoleni z tego, że na tle innych banków wypadliśmy bardzo solidnie" - powiedział Morawiecki.

W kwietniu br. akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok. Akcjonariusze przeznaczyli na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawili niepodzieloną.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.