"Zarząd giełdy postanawia: określić dzień 2 listopada 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 975 obligacji na okaziciela serii D spółki Invista S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Invista jest spółką inwestycyjną notowaną od 2013 roku na głównym rynku GPW. Spółka posiada portfel inwestycji, w skład którego wchodzą akcje, wierzytelności i nieruchomości. Ponadto inwestuje w inne podmioty. Specjalizuje się w obszarze roszczeń "pobierutowskich" i akcji pracowniczych.