Zysk operacyjny wyniósł 5,57 mln zł wobec 3,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,9 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 176,6 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 6,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 384,33 mln zł w porównaniu z 466,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 7,14 mln zł wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. W 2014 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 644 mln zł.