Zysk operacyjny wyniósł 17,1 mln zł wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 495,65 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 428,27 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 26,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 334,74 mln zł w porównaniu z 1 137,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 10,19 mln zł wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. miała 1 692 mln zł skonsolidowanych przychodów.