Po poważnym wstrząsie spowodowanym niepokojami społecznymi i przemocą w związku z rewolucją w 2011 r. egipska gospodarka powraca do poprzedniego stanu dzięki stabilizacji sytuacji politycznej, reformom gospodarczym oraz inwestycjom zagranicznym. Międzynarodowa pomoc finansowa stanowi istotny filar wzrostu kraju.

Władze niedawno ogłosiły, że faktyczny poziom wzrostu wyniósł 4,1 proc. w roku 2014/2015 (rok obrotowy od lipca do czerwca) w porównaniu z 2,2 proc. za rok 2013/2014 – co z kolei stanowiło nieznaczną poprawę w porównaniu ze wzrostem wynoszącym 2 proc. w latach 2011-2013. Za wyniki te odpowiada głównie wzrost w sektorze produkcji, wyższe dochody z turystyki (po spadku wskutek niepokojów) oraz korzystny efekt bazy. Po stronie popytu głównym czynnikiem zwiększającym wzrost była konsumpcja prywatna. Coface szacuje, że wzrost przyspieszy do 4,4 proc. w roku obrotowym 2015/2016.

>>> Czytaj też: Koniec z podróżami nad Nil. Rosja wprowadza zakaz wycieczek do Egiptu

Reklama

Powolne ożywienie

Mimo, iż wzrost konsumpcji publicznej i prywatnej powinien się utrzymywać, jego tempo będzie ograniczone z powodu wysokiego bezrobocia oraz reform w zakresie dotacji, mających ograniczyć deficyt budżetowy. Pomimo poprawy sytuacji fiskalnej Egiptu deficyt budżetowy utrzymuje się na poziomie powyżej 10 proc. PKB. Dodatkowo Egipt wciąż zmaga się z luką w finansowaniu zewnętrznym, słabą infrastrukturą, zniekształceniami mikroekonomicznymi i niską konkurencyjnością. W roku obrotowym 2014/2015 deficyt obrotów bieżących wzrósł do 12,2 mld USD (rok wcześniej wynosił 2,7 mld USD), głównie z powodu większego deficytu w wymianie handlowej. Jeżeli ceny ropy utrzymają się na niskim poziomie, może to spowodować spadek BIZ, dotacji i przelewów z krajów Zatoki Perskiej, które są jednym z głównych czynników napędzających wzrost Egiptu. Ograniczyłoby to środki na niezwykle potrzebne inwestycje w egipską infrastrukturę.

Krajowe i regionalne ryzyko w zakresie bezpieczeństwa wywiera wpływ na otoczenie biznesowe oraz na ożywienie w sektorze turystycznym (który odpowiada za ok. 20 proc. zysków dewizowych kraju). Odpływ kapitału z powodu problemów z bezpieczeństwem i niepewności politycznej spowodował spadek rezerw walutowych. Wywiera to szczególny wpływ na małych i średnich producentów, ponieważ brakuje im gotówki na import maszyn i surowców.

Większa stabilność polityczna i zaangażowanie władz w reformy strukturalne poprawiają wyniki gospodarcze w Egipcie – mówi Seltem Iyigun, ekonomistka Coface na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Międzynarodowa pomoc finansowa stanowi istotny filar wzrostu kraju. Prognozujemy, że ożywienie gospodarcze skorzysta także na wzroście stałych inwestycji. Ożywienie gospodarcze i stabilność polityczna niwelują nierównowagę budżetową. Niezależnie od tego zrównoważony wzrost będzie zależeć od dalszych postępów reform gospodarczych oraz większej stabilności politycznej. Pomimo poprawy, słabości strukturalne ciągle są obecne w egipskiej gospodarce i w dalszym ciągu mają wpływ na wzrost sektora prywatnego. Nadal stoją przed nami trudne wyzwania – w tym narażone rachunki zewnętrzne, niska konkurencyjność i ryzyko w zakresie bezpieczeństwa – dodaje Seltem Iyigun.

>>> Czytaj też: Jak Amerykanie zbroją świat. To w te państwa USA pompują najwięcej pieniędzy [MAPA]

Ostrożne ożywienie w sektorach

Turystyka: Po zamieszkach i niepewności politycznej związanych z rewolucją w 2011 r. sektor turystyczny przechodzi nieznaczne ożywienie, głównie dzięki większej stabilności politycznej. W pierwszej połowie 2015 r. liczba turystów odwiedzających Egipt wzrosła o 8,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego, osiągając poziom 4,8 mln. Rząd przewiduje, że liczba turystów na przestrzeni 2015 r. sięgnie 10 mln, a łączne przychody z turystyki wyniosą 7,5–8 mld USD. Przewiduje się, że liczba hoteli i noclegów nieznacznie przekroczy poziom z 2012 r., sięgając 1140 w 2015 r. Pomimo wszystkich zmian na lepsze powrót egipskiego sektora turystycznego do stanu sprzed zawirowań jeszcze trochę potrwa ze względu na problemy z bezpieczeństwem.

Sektor motoryzacyjny: Sektor motoryzacyjny także korzysta na ożywieniu po okresie Arabskiej Wiosny, który spowodował spadek popytu. Sprzedaż samochodów osobowych wzrosła gwałtownie w 2014 r. – o 55,5 proc. w stosunku do 2013 r. Ożywienie gospodarcze oraz większa stabilność polityczna powinny wspomóc sprzedaż w nadchodzącym okresie. Mimo to sektor zmaga się z ograniczeniami. Niektóre firmy zmuszone są do opuszczenia Egiptu z powodu niedoborów gotówki, niejasnej strategii przemysłowej oraz wzmocnienia sektora motoryzacyjnego w sąsiednich państwach.

Wskaźniki makroekonomiczne Egiptu, źródło: Coface / Media