Do założenia własnego biznesu młodych najbardziej skłania poczucie niezależności (80 proc.), chęć realizacji własnych planów (74 proc.) oraz swoboda w kreowaniu własnej pracy. Inne motywatory to "chęć osiągnięcia czegoś w życiu" (67 proc.), wyższe zarobki (61 proc.), a także chęć posiadania własnej firmy (43 proc.).

Autorzy raportu podkreślają, że dla młodych ludzi ważna jest również możliwość realizacji własnych planów i osiągnięcie w życiu sukcesu, ale mają też wiele obaw.

- Młodzi ludzie są optymistycznie nastawieni do prowadzenia własnego biznesu, potrzebują jednak pomocy instytucjonalnej. 28 proc. przyszłych przedsiębiorców przyznaje, że najważniejsze jest wsparcie finansowe - powiedział dyrektor ds. koordynacji projektów strategicznych Citi Handlowy Sławosz Sawicki.

Z badania wynika, że 78 proc. spośród pracujących Polaków ma umowę o pracę, która jest jednocześnie najbardziej pożądaną formą zatrudnienia – zadowolonych z tego faktu jest 95% etatowców. Zdecydowanie mniej popularne są umowy cywilnoprawne, które ma 12% badanych, i własna działalność gospodarcza – prowadzi ją co dziesiąty respondent.

- Co ciekawe aż 85 proc. posiadających jednoosobową działalność gospodarczą jest z takiej formy zatrudnienia zadowolona. Inaczej ma się sytuacja z tzw. śmieciówkami - taką formę zatrudnienia preferuje jedynie co czwarty pracujący - czytamy w raporcie.

Wyłącznie o etacie myśli tylko 60 proc. studentów, 14 proc. planuje własny biznes, a 12 proc. chciałoby połączyć obie te formy.

- O ile etat z poczuciem bezpieczeństwa łączy 66% Polaków, wśród studentów opinię tę podziela zaledwie 39 proc. z nich - czytamy także.

Badanie przeprowadzone zostało dwuetapowo przez Millward Brown, PBS sp. z o.o. we wrześniu i październiku br. Pierwsza część dotycząca form zatrudnienia została zrealizowana na próbie pracujących Polaków powyżej 15 lat, n=561. Druga była skierowana do studentów ostatnich lat studiów, nie posiadających stałej pracy ani nie prowadzących działalności gospodarczej, n=502.