Wniosek Rekman wpłynął do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto 30 listopada br.

Na początku listopada Czerwona Torebka podała, że VOL Solutions Sp. z o.o. oraz BURDA Publishing Sp. z o.o. złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl.

Na początku grudnia Czerwona Torebka podała, że Herlitz sp. z o.o. i Żanna Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Perfect Eye Optic Żanna Nowak, złożyli wnioski o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl. 

W październiku Czerwona Torebka informowała, że Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych umorzył postępowanie z wniosku wierzyciela Exorigo – Upos o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Merlin.pl. Jednocześnie podała, że spółka „TM TOYS" złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl.

W końcu listopada Topmall podpisał z Merlin.pl umowę handlową, która zakłada dzierżawę znaku towarowego oraz domeny internetowej Merlin.pl. Topmall deklarował, że chce „wyprowadzić markę Merlin.pl na prostą" oraz odbudowywać zaufanie klientów i dostawców.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. To grupa handlowa, posiadająca m.in spółkę Merlin.pl. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r. 

>>> Czytaj też: Czerwona Torebka: Z Merlin.pl odejdą 104 osoby w ramach zwolnień grupowych