Kruk 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Catalyst 300 tys. obligacji serii W2 spółki Kruk o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w dniu 17 grudnia, podała spółka. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KRU1120".

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper dokonał przydziału obligacji serii B o łącznej wartości 30 mln zł. Pozyskane środki Grupa Lokum zamierza przeznaczyć na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także zakup nowych gruntów, podała spółka. "Lokum Deweloper po dokonaniu redukcji przydzielił 30 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda pod warunkiem opłacenia ich przez inwestorów w dniu 16 grudnia 2015 r. na podstawie instrukcji rozrachunku. Dniem emisji będzie 16 grudnia 2015 r. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 2 Sp. k. - spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper - zawarła ze Spółdzielnią Pracy Transportowo-Spedycyjną we Wrocławiu umowę przyrzeczoną nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu za 10 mln zł netto, podała spółka.>>>> 

Akcje spółki Lokum Deweloper zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 16,5% wobec ceny odniesienia i wyniósł 10,02 zł. >>>>  

Lokum Deweloper oczekuje finalizacji nabycia pierwszej działki w Krakowie, na której powstanie kilkaset mieszkań. Mogą trafić do oferty w połowie przyszłego roku, poinformował prezes Bartosz Kuźniar. Jednocześnie spółka negocjuje zakupy kolejnych działek w tym mieście, a także w Warszawie. "Czekamy, aż spełnią się wszystkie warunki umowy ze strony sprzedającego nam działkę w Krakowie. To jest pierwsza nasza działka w Krakowie, w negocjacjach mamy kilka kolejnych. Wejście do Krakowa planowane jest na 2016 r. i planujemy powielić model biznesowy z Wrocławia. Czas pokaże, czy w Krakowie zaczniemy z większą ilością inwestycji. Docelowo planujemy prowadzić tam kilka inwestycji równolegle, by oferta była atrakcyjna" - powiedział Kuźniar dziennikarzom podczas debiutu spółki na GPW.

Polnord 

Rada nadzorcza Polnordu powołała Dariusza Krawczyka na prezesa, podała spółka. Zastąpi Piotra Wesołowskiego i obejmie funkcję z dniem 1 lutego 2016 r. Jerzy Kamiński oraz Jerzy Kotkowski obejmą funkcje członków zarządu w dniu 15 grudnia. >>>> 

Capital Service 

Capital Service dokonał przydziału 3,5 tys. obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł, a także podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii G w trybie niepublicznym, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki. >>>>  

ATM  

Akcjonariusze ATM powołali do rady nadzorczej Tadeusza Czichona - głównego akcjonariusza spółki i poprzednio jej prezesa, na okres do upływu wspólnej kadencji rady, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Aforti Capital 

Aforti Capital - spółka zależna Aforti Holding - podpisała umowę z kluczowym klientem na organizację finansowania dłużnego w wysokości do 40 mln euro, podało Aforti. "Spółka zależna Aforti Capital Sp. z o.o. podpisała znaczącą umowę z kluczowym klientem na organizację finansowania dłużnego w wysokości do 40 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Bumech 

Oferta konsorcjum z udziałem Bumechu, warta 20,57 mln zł brutto, została wybrana przez Katowicki Holding Węglowy (KHW) ma wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 706 w pokładzie 407/1 w KWK Murcki-Staszic, podał Bumech. "Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 20 569 924,77 zł (tj. 16 723 516,07 zł netto) złożyło konsorcjum w składzie: Bumech S.A. - lider konsorcjum, Linter Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Remagum Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Remagum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mysłowicach oraz "Trans-Jan" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach" - czytamy w komunikacie. 

IMS 

IMS przyjmuje od swoich akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji w ramach trwającego programu buy back do 16 grudnia, podała spółka. IMS może odkupić 2 mln walorów po 2,15 zł. >>>>   

Kulczyk Holding, Pekaes  

Kulczyk Holding (KH) i jego spółka zależna Kulczyk Investments (KI) zbyli na rzecz Strada Holding II S.à. r.l., należącej do Innova Capital, cały posiadany pośrednio 63% pakiet akcji Pekaesu, podała spółka. >>>> 

Auxilia 

Auxilia oczekuje debiutu na NewConnect w styczniu przyszłego roku. Spółka chce zwiększać przychody o 25-30% średniorocznie i w najbliższych 2-3 latach może sięgnąć po dodatkowy kapitał, pochodzący z emisji akcji lub obligacji, poinformował prezes Bartosz Boberski. >>>>  

Krynica Vitamin 

Krynica Vitamin zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w środę, 16 grudnia, podała spółka. >>>>  

Orlen Upstream,  FX Energy

Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) powołana przez Orlen Upstream nabyła 67,3% akcji zwykłych FX Energy, Inc w wyniku rozliczenia wezwania, podał PKN Orlen. >>>>  

Sare 

Oferta publiczna maksymalnie 543 478 nowych akcji serii C Sare o szacunkowej wartości ok. 7 mln zł rozpocznie się 13 stycznia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Orion Investment 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował wprowadzeniu w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Orion Investment z dniem 17 grudnia, podała giełda. >>>>  

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w listopadzie br. wyniosła 47,86 tys. ton wobec 10,47 tys. ton rok wcześniej i 47,14 tys. ton w październiku, podała spółka. Oznacza to wzrost o odpowiednio: 357% r/r i o 1,5% m/m. "Na produkcję węgla w segmencie górniczym i przetwórstwa odpadów składało się 47 862 ton węgla energetycznego, koksującego i dwufunkcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Bank Millennium 

Bank Millennium oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły umowę średnioterminowej pożyczki w wysokości 50 mln euro. Bank przeznaczy tę kwotę na projekty związane z redukcją kosztów zużycia energii w sektorze małych i średnich firm, podała instytucja. W ramach realizowanego przez EBOR w Polsce projektu Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing) przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm mogę zredukować koszty energii poprzez użytkowanie przez nich maszyn, urządzeń i instalacji opartych na efektywnych i nowoczesnych technologiach. Środki z pożyczki udostępnione zostaną klientom banku korzystającym z finansowania w formie leasingu, za pośrednictwem Millennium Leasing.