Komisja Europejska przeznaczy miliard euro na programy współpracy transgranicznej. Ich celem jest wsparcie rozwoju regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic Wspólnoty.

Dzięki nowemu pakietowi sfinansowane zostaną projekty w 27 krajach: m.in. na Ukrainie, w Rosji, w Egipcie, Izraelu, Turcji i w państwach członkowskich takich jak Bułgaria, Finlandia, Włochy czy Polska oraz. Jak powiedział unijny komisarz do spraw polityki sąsiedztwa Johannes Hahn „współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie, bo pozwala zapobiegać tworzeniu się nowych podziałów”.

Komisja poinformowała, że pierwszeństwo będą mieć projekty, które mają na celu zmniejszenie różnic w poziomie życia w krajach znajdujących się po obu stronach granicy oraz rozwiązywanie wspólnych wyzwań. Umowy dotyczące rozdysponowania środków mają być gotowe do końca tego roku.

>>> Czytaj też: Wraca widmo koszmaru z 2008 roku. Soros: globalne rynki stanęły w obliczu kryzysu