Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 13,72 mld zł w tym okresie, co oznacza spadek o 28,3% w skali roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 10,84 mld zł, co oznacza spadek o 29,4% r/r.

Wynik z odsetek spadł o 5,4% r/r do 32,18 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,16 mld zł i był niższy o 1,9% w ujęciu rocznym. Wynik z działalności bankowej spadł o 3,5% do 50,95 mld zł w okresie styczeń-listopad br. Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 29% r/r do 13,65 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 10,8% r/r narastająco do 27,46 mld zł na koniec listopada.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 7,68 mld zł na koniec listopada 2015 r., co oznacza wzrost o 6,2% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,56%, a współczynnik kapitału Tier 1 - 14,27% na koniec września 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,25% na koniec września br. wobec 13,72% na koniec września 2014 r.

>>> Czytaj też: Systematycznie maleje liczba udziałowców banków spółdzielczych

Rośnie wartość depozytów i kredytów

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 8% r/r do 966,58 mld zł w okresie styczeń-listopad 2015 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 10,8% r/r do 912,61 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 9,5% w skali roku do 333,06 mld zł na koniec listopada 2015 r., zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 7,2% do 627,5 mld zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 8,1% r/r do 380,18 mld zł na koniec listopada 2015 r., w tym wartość kredytów w CHF zwiększyła się o 4,9% r/r i wyniosła 137,46 mld zł.

Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych wyniosła 139,49 mld zł na koniec listopada i była wyższa o 6,5% w ujęciu rocznym.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wyniosła 74,47 mld zł na koniec listopada 2015 r. i wzrosła o 3,1% w skali roku, w tym wartość takich kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 40,17 mld zł (wzrost o 1,9% r/r), a wartość kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw wyniosła 34,18 mld zł (wzrosła o 4,4% w skali roku).

Wartość depozytów ogółem wzrosła o 10,8% r/r do 912,61 mld zł na koniec listopada.

Depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 11,6% r/r do 242,08 mld zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 10,6% r/r do 650,24 mld zł na koniec listopada 2015 r.

>>> Czytaj też: Banki muszą wzmacniać kapitały, dywidendy będą mniejsze