Projekt Ajax należy do spółki joint venture KGHM Ajax Mining Inc., w którym 80 proc. udziałów ma Grupa KGHM a 20 proc. Abacus Mining & Exploration.

"Zaktualizowane Studium Wykonalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tysięcy ton" - napisano w komunikacie KGHM.

KGHM podał, że zasoby geologiczne projektu w kategorii Measured and Indicated zostały oszacowane na 568 mln ton o zawartości 0,26 proc. miedzi, 0,18 g/t złota i 0,35 g/t srebra, z których zasoby eksploatacyjne (mineral reserves w kategoriach proven & probable) zostały oszacowane na 426 milionów ton rudy o zawartości 0,29 proc. miedzi, 0,19 g/t złota i 0,39 g/t srebra. Wcześniej, w 2012 roku, KGHM szacował zasoby na 503 milionów ton zasobów eksploatacyjnych o zawartości 0,27 proc. miedzi i 0,17 g/t złota.

Zawartość metalu w zasobach eksploatacyjnych obliczono na 1,2 milionów ton (2,7 miliarda funtów) miedzi, 2,6 milionów uncji złota i 5,3 milionów uncji srebra.

Zakłada się osiągnięcie średniej rocznej produkcji miedzi i złota w koncentracie na poziomie 58 000 ton miedzi i 125 000 uncji złota. Okres życia kopalni obliczono na 18 lat.

W okresie życia kopalni poziom produkcji srebra będzie zmienny i jedynie część uzyskanego metalu w koncentracie będzie spełniać kryteria handlowe.

Parametry inwestycyjne projektu, przed opodatkowaniem, kształtują się na poziomie: 429 mln USD NPV przy 8 proc. stopie dyskonta, 13,4 proc. IRR (wewnętrzna stopa zwrotu). W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po około sześciu i pół roku.

Wstępne nakłady inwestycyjne zostały oszacowane na poziomie 1307 mln USD, czyli około 5,24 mld zł. Wysokość nakładów jest skutkiem wprowadzenia kilku istotnych zmian technologicznych mających na celu zwiększenie odzysku metali w fazie przerobu, zmniejszenie kosztów operacyjnych i ograniczenie wpływu na środowisko (m.in. zmiany w systemach wstępnego kruszenia i systemach transportu rudy, rozwiązaniach technologicznych zastosowanych w zakładzie przeróbczym i składowisku odpadów flotacyjnych).

Gotówkowy koszt produkcji C1 obliczono na poziomie USD 1,37/funt. Budowa kopalni potrwa dwa i pół roku od momentu rozpoczęcia budowy. Harmonogram budowy i data pierwszej produkcji koncentratu miedzi zostanie ustalona po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

>>>Czytaj więcej: Firmy robią coraz więcej, aby zatrzymać odchodzących pracowników

Ekonomia projektu została wyznaczona przy założeniu długoterminowych cen miedzi, złota i srebra na poziomie: 3,21 USD/funt dla miedzi, 1 200 USD/uncję dla złota i 16 USD/uncję dla srebra (ze zmiennymi cenami metali w krótkim terminie).