Wirtualna Polska 

WP1 - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - otrzymała decyzję prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o udzieleniu koncesji na rozpowszechnianie programu TV w sposób rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym pod nazwą WP1, podała spółka. >>>>

Empik Media & Fashion 

Empik Media & Fashion (EMF) przyjął bezwarunkową, wiążącą ofertę zbycia Grupy Smyk za 1,06 mld zł od Coortland Investments - podmiotu należący do grupy kapitałowej Bridgepoint - i zawarł przedwstępną umowę sprzedaży, podała spółka.>>>>  

Grupa Empik Media & Fashion (EMF), dzięki sprzedaży Grupy Smyk uwolni się od długu i odzyska potencjał finansowania na warunkach rynkowych z docelowym poziomem zadłużenia 1x – 3x EBITDA, poinformował agencję ISBnews prezes Krzysztof Rabiański. Skoncentruje się szczególnie na rozwoju sieci Empik, nie wyklucza akwizycji dających synergie z posiadanymi aktywami i wzrost wartości.  >>>>  

Ferrum 

Ferrum otrzymało informację od instytucji finansujących - Banku Millennium, ING Banku Śląskiego oraz mFaktoring - o wejściu w życie ugód dotyczących ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych, podała spółka. >>>>  

Global Cosmed 

Global Cosmed zawarł z przewodniczącym rady nadzorczej spółki Andreasem Mielimonka umowę objęcia 38,06 mln akcji Global Cosmed w zamian za 100% akcji Global Cosmed Group, podała spółka. Strony ustaliły wartość godziwą przenoszonych akcji Global Cosmed Group łącznie na kwotę 156,03 mln zł. "Na mocy zawartej umowy, emitent złożył panu Andreasowi Mielimonka ofertę objęcia 38 055 089 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł [...] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 91 330 907 akcji w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group [...] o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 91 330 907 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki" - czytamy w komunikacie. 

Rada nadzorcza Global Cosmed powołała Magdalenę Mazur na stanowisko wiceprezesa zarządu. Nowa wiceprezes będzie jednocześnie kierować spółką Global Cosmed Group, której akcje objęła w ub. tygodniu Global Cosmed, podała spółka.>>>>  

Mirbud 

Mirbud podpisał umowę z Panattoni Development Europe, na budowę budynku produkcyjnego z powierzchnią magazynową, produkcyjną, techniczną i biurowo-socjalną wraz z innymi budynkami, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 2,89 mln euro netto (ok 12,73 mln zł). "Inwestycja będzie realizowana w gminie Koluszki. Budynek będzie miał wielkość 5606 m2 powierzchni. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 16 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

LiveChat Software

Rozwiązanie LiveChat zostało uznane za najlepsze na świecie w kategorii "Customer Service & Support Software" prestiżowego rankingu GetRank, poinformowała spółka LiveChat Software. >>>>   

Exillon 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w grudniu wyniosło 3 262 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 12 036 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. Średnie dzienne wydobycie w poprzednim miesiącu wynosiło 15 298 baryłek, podano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 770 baryłek.

Grupa Inpro 

Grupa Inpro podpisała 545 umów przedwstępnych netto w 2015 r., czyli o niemal 30% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. "Od stycznia do grudnia ubiegłego roku grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 545 umów oraz przekazała łącznie 556 mieszkań i domów" - czytamy w komunikacie. Liczba przekazanych w 2015 r. mieszkań i domów była o ponad 66% wyższa niż w roku 2014. Spółka Inpro zrealizowała sprzedaż na poziomie 444 umów netto, tj. prawie o 27% więcej niż w 2014 roku, podano także. W samym IV kw. 2015 roku grupa Inpro podpisała 140 umów, czyli prawie o 43% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka Inpro w okresie od października do grudnia ub.r. podpisała 101 umów. 

Dom Development 

Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w III i ostatnim etapie Osiedla Przyjaciół w Warszawie. W budynku C znajdą się 93 mieszkania, które będą gotowe do przekazania mieszkańcom w III kw. 2017 r., podała spółka. "W I etapie osiedla powstało 115 mieszkań, w II etapie 88. W III etapie, zamykającym inwestycję, w budynku C zaplanowano 93 mieszkania, z których każde będzie miało balkon, loggię lub taras, a mieszkania na parterze - przydomowe ogródki. W budynku C, podobnie jak w poprzednich etapach, dostępne są mieszkania 1-, 2-, 3-, 4- pokojowe oraz 5-pokojowe o powierzchniach od około 37,6 do 115 m2. Ceny za m2 kształtują się od 6900 do 9500 zł" - czytamy w komunikacie. Łącznie Osiedle Przyjaciół oferuje 296 mieszkań. Jego wykonawcą jest firma Erbud.

mBank 

UOKiK nałożył na mBank 6,59 mln zł kary za nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich. >>>> 

Ekokogeneracja 

Ekokogeneracja pozyskała 3,395 mln zł z emisji obligacji serii A, podała spółka. W I kw. spółka przedstawi szczegóły reorganizacji grupy kapitałowej. W subskrypcji prywatnej Ekokogeneracja przydzieliła 3 395 obligacji serii A, o wartości nominalnej 1 000 z każda. Spółka zakładała wcześniej emisję od 2 500 do 5 000 obligacji. Wyemitowane papiery dłużne są dwuletnimi zabezpieczonymi obligacjami kuponowymi, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5% w skali roku, z półrocznym okresem wypłaty odsetek. Zostały one objęte przez 55 inwestorów.   "Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostaną przeznaczone przez spółkę na zakupy inwestycyjne związane z nabyciem wybranych składników majątku spółek zależnych i stowarzyszonych, których nabycie jest sprzężone z planowanym skoncentrowaniem od I kwartału 2016 r. w Ekokogeneracja S.A. działalności produkcyjno-montażowej w zakresie produkcji i montażu instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów" – powiedział prezes Ekokogeneracji Wojciech Rychlicki, cytowany w komunikacie.

ING BSK 

ING Bank Śląski liczy, że w pierwszym roku od uruchomienia oferty funduszy indeksowych we współpracy z Amundi Polska TFI, liczba klientów, którzy zdecydują się na otwarcie programu inwestycyjnego sięgnie kilkanaście tysięcy osób, poinformował dyrektor departamentu środków powierzonych Daniel Szewieczek. >>>>  

BZ WBK

Bank Zachodni WBK wstępnie szacuje pomniejszenie zysku netto za rok 2016 z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, który wejdzie w życie 1 lutego br., na ok. 405 mln zł, podała instytucja. >>>>  

Idea Bank   

Akcjonariusze Idea Banku zatwierdzili pierwszy program emisji bankowych papierów wartościowych o łącznej wartości do 1 mld zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Walne zgromadzenie ustanawia program emisji bankowych papierów wartościowych spółki (Pierwszy Program Emisji BPW) do kwoty 1 000 000 000,00 zł" – czytamy w uchwale. W ramach programu Idea Bank wyemituje w terminie do 31 grudnia 2016 r. więcej niż jedną serię bankowych papierów wartościowych imiennych, nie posiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł. BPW będą emitowane z złotych, będą zabezpieczone lub niezabezpieczone i podporządkowane lub niepodporządkowane, oprocentowane lub strukturyzowane. Będą one podlegać wykupowi w okresie nie dłuższym niż 7 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.