W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 84,54 zł. We wtorek na zamknięciu za akcję płacono 83,5 zł.

"W 2015 r. Ciech był beneficjentem wystąpienia korzystnych uwarunkowań rynkowych zarówno na rynku sody, jak i w przypadku spadających notowań surowców energetycznych. Kombinacja powyższych czynników pozwoliła na wzrost marży EBITDA i znaczącą poprawę wyników r/r. W naszych prognozach zakładamy, iż splot tak sprzyjających czynników rynkowych  jaki miał miejsce w 2015 r. jest nie do powtórzenia, co oznacza postępującą erozję marży brutto w segmencie sodowym i stopniowe pogorszenie wyników na poziomie EBITDA w związku z presją na ceny sody. Uwzględniając powyższe podtrzymujemy rekomendację sprzedaj i podwyższamy cenę docelową dla spółki w związku ze spadkiem kosztu kapitału" - czytamy w raporcie.

Analitycy spodziewają się, że zysk netto spółki za 2015 r. wyniesie 332 mln zł, a w tym roku sięgnie 414 mln zł, przy wzroście przychodów odpowiednio do 3 246 mln zł i 3 439 mln zł.