ACE 

Do przewodniczącego rady dyrektorów Automotive Components Europe (ACE) wpłynęły rezygnacje od członków rady: Witolda Franczaka, Krzysztofa Geruli, Rafała Lorka, Piotra Nadolskiego, Janusza Płocicy i Grzegorza Stulgisa, podała spółka. >>>> 

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) wypracowało 0,37 mln zł przychodów w IV kw. ub.r., podała spółka. >>>>  

Ergis 

Ergis miał wstępnie 163,4 mln zł sprzedaży i 36,7 mln zł straty netto w IV kw.2015 r., podała spółka. >>>>  

Zarząd Ergis zarekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję za 2015 r., podała spółka. >>>>  

MCI  

MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek, podał urząd. Wniosek złożono 15 stycznia, sprawa jest w toku, podano w informacji. Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI) kontroli nad spółką Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek (Mobiltek).

T-Bull   

Obligacje niezabezpieczone serii A spółki T-Bull o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 21 stycznia, podała spółka. Będzie to 190 emitent na tym rynku i 2 debiut w br. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9,5% w skali roku. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 29 maja 2017 r. Celem emisji jest "rozwój podstawowej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. T-Bull to producent gier mobilnych.

Selvita 

Selvita szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok obrotowy 2015 na poziomie łącznie 55,5 mln zł z uwzględnieniem dotacji (wzrost o 35% r/r), podała spółka. Wartość zakontraktowanych skonsolidowanych przychodów (bez uwzględnienia dotacji) na rok obrotowy 2016 wynosi aktualnie 22,3 mln zł, co daje wzrost o 26% r/r. >>>>  

Grupa Lotos 

Grupa Lotos unowocześni cztery działające w rafinerii w Gdańsku instalacje produkcji siarki. Dzięki temu możliwe będzie odsiarczenie 900 tys. ton paliw rocznie, jakie w ramach projektu EFRA zostaną odzyskane z mocno zasiarczonej ciężkiej pozostałości z przerobu ropy, poinformowała spółka.>>>>  

Uniwheels 

Uniwheels sprzedał ponad 7,8 miliona felg w 2015 roku, co stanowi wzrost o ok. 8,2% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Vistal Gdynia, Budimex 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała Vistal Gdynia jako podwykonawcę Budimeksu, co oznacza, że umowa między spółkami na realizację w ramach budowy odcinka drogi S7 o wartości 71,6 mln zł weszła w życie, podał Vistal. >>>>  

Pekao 

Bank Pekao udostępnia klientom aplikację "Pekao24 na tablety", realizującą ideę "wygodnego bankowania", poinformował wiceprezes Grzegorz Piwowar. >>>>  

Pharmena 

Pharmena ma umowę dotyczącą dystrybucji produktów spółki na rynku indyjskim, podała spółka. "Koszty marketingu i sprzedaży produktów ponosi dystrybutor. Umowę zawarto na warunkach rynkowych" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu, powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. "Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji strategii spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków; […] realizacja w/w umowy może mieć istotny wpływ na osiągane przez Pharmena przychody ze sprzedaży produktów w ciągu kilku najbliższych lat" - podsumowano w informacji.

ATM Grupa 

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują o połączeniu ze spółką Profilm poprzez przeniesienie całego majątku Profilm na ATM Grupa, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 19 lutego. "Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Profilm na ATM Grupa. Mając na uwadze, że ATM Grupa jest jedynym wspólnikiem Profilm, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa oraz bez zmiany statutu ATM Grupa" - czytamy w projektach uchwał.