Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odprowadziła prawie 1,4 mld zł w formie podatków i opłat w 2015 r., podała spółka.

"Górnictwo to nie tylko miejsca pracy, ale także znaczące źródło dochodów budżetu państwa i lokalnych samorządów. Wszystkie bezsporne podatki regulujemy rzetelnie i terminowo. Pieniądze te zasilają polską gospodarkę trafiając do jej krwiobiegu" - powiedział prezes spółki Tomasz Gawlik, cytowany w komunikacie.

Do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego JSW odprowadziła łącznie ponad 335 mln zł podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT w 2015 r.

Gminne budżety w sposób bezpośredni zasiliło ponad 88 mln zł podatku od nieruchomości oraz prawie 22 mln zł. opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 14 mln zł opłaty eksploatacyjnej spółka przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

>>> Czytaj też: JSW wypłaci opóźnione "czternastki" za 2015 r. z odsetkami

Spółka odprowadziła w 2015 r. prawie 921 mln złotych z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także niemal 27,5 mln zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozostałe podatki i opłaty, takie jak opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty ekologiczne, podatek akcyzowy, podatki od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa wynosiły w ub.r. około 11 mln zł.

>>> Czytaj też: Polskie górnictwo - czy może być jeszcze gorzej?

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.