Temat znaczenia jednostek analitycznych był omawiany w trakcie konferencji zorganizowanej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Jarosław Ćwiek-Karpowicz z PISM ocenia, że Rosja zaskoczyła świat swoimi działaniami i ośrodki decyzyjne znalazły się w zakłopotaniu - w efekcie wpływ think tanków na powstrzymanie eskalacji na Ukrainie okazał się dość istotny. Analityk uważa, że raporty i analizy różnych instytucji które pokazywały, że szybka rezygnacja z sankcji może zachęcić Rosję do bardziej agresywnych działań, miały swój udział w decyzjach europejskich polityków.

Także doktor Marcin Zaborowski, szef warszawskiego biura amerykańskiego think tanku Center for European Policy Analysys uważa, że ośrodki analityczne mają istotny wpływ na politykę względem Rosji i utrzymanie sankcji. Przyznaje jednocześnie, że pomiędzy think tankami europejskimi a amerykańskimi jest zasadnicza różnica - za Oceanem ośrodki analityczne są większe i lepiej finansowane, a ich bezpośredni wpływ na politykę łączy się z faktem, że ich personel ma za sobą często pracę dla rządu i lepiej rozumie funkcjonowanie systemu politycznego.

Konferencji towarzyszyło także przedstawienie Raportu Global Go To Think Tank Index 2015 przygotowanego przez Uniwersytet Pensylwanii - w rankingu wyróżniono Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Think tank to z założenia niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

Działalność think tanków jest finansowana z różnych źródeł: organizacji międzynarodowych, fundacji, przedsiębiorstw, osób prywatnych, a także środków publicznych.

>>> Polecamy: Mapa korupcji na świecie. Polska na równi z Tajwanem