Zysk operacyjny wyniósł 59,68 mln zł wobec 29,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 782,98 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 751,22 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 220,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 91,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 128,3 mln zł w porównaniu z 2 858,54 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Stalprodukt chce skupić ponad 1 mln akcji uprzywilejowanych

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 108,66 mln zł wobec 27,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.